Visa allt om PO-MO Allservice AB
Visa allt om PO-MO Allservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 127 190 843 1 005 1 278
Övrig omsättning - - - - - - - - 40 28
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -2 -11 -45 -103 -50 -79 -195 80
Resultat efter finansnetto -1 -1 -2 -11 -45 -103 -50 -80 -194 80
Årets resultat -1 -1 -2 -11 -45 -103 -48 -80 -30 80
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 1 41 113 197 267 258
Omsättningstillgångar 34 34 35 35 70 102 153 162 259 594
Tillgångar 34 34 35 35 71 143 266 359 527 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -29 -28 -27 -25 -14 31 135 183 263 293
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 61 60 60 60 50 75 85 85 87 191
Kortfristiga skulder 2 2 2 0 35 37 47 91 177 367
Skulder och eget kapital 34 34 35 35 71 143 266 359 527 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 13 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 64 71 403 615 617
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 23 20 181 259 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 127 190 843 1 045 1 306
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 127 190 422 503 639
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 88 91 313 447 472
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -2 -11 -5 -49 -16 -9 -125 87
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -33,16% -77,46% -16,12% -21,36% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -72,03% -18,80% -22,01% -37,00% 9,40%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -81,10% -26,32% -9,37% -19,40% 6,26%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 93,12% 99,80% 99,69%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 51,18% 55,79% 8,42% 8,16% 17,76%
Soliditet -85,29% -82,35% -77,14% -71,43% -19,72% 21,68% 50,75% 50,97% 49,91% 34,43%
Kassalikviditet 1 700,00% 1 700,00% 1 750,00% -% 57,14% 140,54% 219,15% 140,66% 127,12% 116,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...