Visa allt om PO-MO Allservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 127 190 843 1 005 1 278 9 764
Övrig omsättning - - - - - - - 40 28 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 -11 -45 -103 -50 -79 -195 80 -12
Resultat efter finansnetto -1 -2 -11 -45 -103 -50 -80 -194 80 -12
Årets resultat -1 -2 -11 -45 -103 -48 -80 -30 80 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 1 41 113 197 267 258 31
Omsättningstillgångar 34 35 35 70 102 153 162 259 594 909
Tillgångar 34 35 35 71 143 266 359 527 851 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -28 -27 -25 -14 31 135 183 263 293 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 60 60 60 50 75 85 85 87 191 6
Kortfristiga skulder 2 2 0 35 37 47 91 177 367 705
Skulder och eget kapital 34 35 35 71 143 266 359 527 851 940
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 13 0 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 64 71 403 615 617 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 - 0 23 20 181 259 216 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 127 190 843 1 045 1 306 9 764
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 127 190 422 503 639 4 882
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 88 91 313 447 472 402
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 -11 -5 -49 -16 -9 -125 87 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -33,16% -77,46% -16,12% -21,36% -86,91% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -72,03% -18,80% -22,01% -37,00% 9,40% -1,28%
Vinstmarginal -% -% -% -% -81,10% -26,32% -9,37% -19,40% 6,26% -0,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 93,12% 99,80% 99,69% 9,14%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 51,18% 55,79% 8,42% 8,16% 17,76% 2,09%
Soliditet -82,35% -77,14% -71,43% -19,72% 21,68% 50,75% 50,97% 49,91% 34,43% 24,36%
Kassalikviditet 1 700,00% 1 750,00% -% 57,14% 140,54% 219,15% 140,66% 127,12% 116,08% 128,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...