Visa allt om Norsholms Gård AB
Visa allt om Norsholms Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 671 1 563 1 018 1 269 919 1 576 1 496 684 63 121
Övrig omsättning 97 83 109 98 98 233 136 62 71 36
Rörelseresultat (EBIT) 15 891 163 476 290 611 229 230 -57 -62
Resultat efter finansnetto 107 1 051 180 563 261 582 266 250 -40 42
Årets resultat 637 723 115 357 182 346 235 189 58 107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 078 1 084 1 255 1 376 1 419 1 344 1 130 1 173 116 143
Omsättningstillgångar 1 189 1 879 1 247 1 162 806 1 893 2 136 1 068 565 806
Tillgångar 2 267 2 963 2 503 2 537 2 225 3 237 3 266 2 241 681 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 805 1 768 1 045 930 873 691 505 390 291 233
Obeskattade reserver 0 684 535 509 401 396 293 318 334 459
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 463 511 922 1 098 952 2 150 2 468 1 533 56 257
Skulder och eget kapital 2 267 2 963 2 503 2 537 2 225 3 237 3 266 2 241 681 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 288 314 288 408 408 144 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 262 288 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 118 123 124 129 126 171 589 61 0 0
Utdelning till aktieägare 230 0 0 0 300 0 160 120 90 0
Omsättning 768 1 646 1 127 1 367 1 017 1 809 1 632 746 134 157
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 336 782 509 635 460 788 748 684 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 266 248 231 247 232 331 535 274 - -
Rörelseresultat, EBITDA 20 960 232 546 358 717 272 276 -17 -24
Nettoomsättningförändring -57,07% 53,54% -19,78% 38,08% -41,69% 5,35% 118,71% 985,71% -47,93% -%
Du Pont-modellen 5,38% 36,31% 7,15% 23,26% 14,02% 19,25% 10,47% 11,16% -5,87% 4,43%
Vinstmarginal 18,18% 68,84% 17,58% 46,49% 33,95% 39,53% 22,86% 36,55% -63,49% 34,71%
Bruttovinstmarginal 98,81% 99,55% 98,82% 94,80% 98,69% 99,37% 99,13% 97,37% 82,54% 95,87%
Rörelsekapital/omsättning 108,20% 87,52% 31,93% 5,04% -15,89% -16,31% -22,19% -67,98% 807,94% 453,72%
Soliditet 79,62% 77,68% 58,42% 51,44% 52,52% 30,36% 22,07% 27,62% 78,04% 59,44%
Kassalikviditet 256,80% 367,71% 135,25% 105,83% 84,66% 88,05% 86,55% 69,67% 996,43% 309,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...