Visa allt om Duvnäs Revision Aktiebolag
Visa allt om Duvnäs Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 110 140 150 141 510 190 100 183 150
Övrig omsättning - - - - - - - - - 33
Rörelseresultat (EBIT) -250 4 1 11 7 20 12 -1 628 -1 698 -2 683
Resultat efter finansnetto -250 4 1 11 4 20 9 -1 639 -1 700 -2 685
Årets resultat 0 3 0 8 2 14 6 1 3 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 200 228 231 236 224 320 332 775 968 557
Tillgångar 200 228 231 236 224 320 332 775 968 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 199 196 196 188 185 172 165 164 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 29 35 40 37 135 161 610 804 396
Skulder och eget kapital 200 228 231 236 224 320 332 775 968 557
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 50 960 960 1 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 190 80 105 105 0 415 65 0 0 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 60 25 33 33 0 72 58 760 911 1 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 110 140 150 141 510 190 100 183 183
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 110 - - - 510 - 100 183 150
Personalkostnader per anställd (tkr) 250 105 - - - 489 - 1 720 1 871 2 776
Rörelseresultat, EBITDA -250 4 1 11 7 20 12 -1 628 -1 698 -2 683
Nettoomsättningförändring -100,00% -21,43% -6,67% 6,38% -72,35% 168,42% 90,00% -45,36% 22,00% -%
Du Pont-modellen -% 1,75% 0,43% 4,66% 3,12% 6,25% 3,61% -210,06% -175,41% -481,69%
Vinstmarginal -% 3,64% 0,71% 7,33% 4,96% 3,92% 6,32% -1 628,00% -927,87% -1 788,67%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 180,91% 140,00% 130,67% 132,62% 36,27% 90,00% 165,00% 89,62% 107,33%
Soliditet 100,00% 87,28% 84,85% 83,05% 83,93% 57,81% 51,81% 21,29% 16,94% 28,90%
Kassalikviditet -% 786,21% 660,00% 590,00% 605,41% 237,04% 206,21% 127,05% 120,40% 140,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...