Visa allt om Solbågen Förvaltnings AB
Visa allt om Solbågen Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 025 4 932 4 998 4 947 4 826 4 881 4 696 4 700 4 765 2 327
Övrig omsättning 50 - - - 216 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 870 1 794 1 740 1 524 1 024 1 188 549 1 050 1 362 134
Resultat efter finansnetto 1 591 1 410 1 387 920 200 254 -236 56 463 -233
Årets resultat 104 51 59 102 5 4 -231 3 0 -85
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 127 16 277 17 817 18 860 19 397 20 408 21 655 22 683 23 786 16 485
Omsättningstillgångar 4 300 4 161 3 573 2 400 1 775 1 685 1 596 1 590 1 650 4 202
Tillgångar 19 427 20 438 21 390 21 261 21 172 22 093 23 250 24 273 25 436 20 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 785 681 630 571 469 463 460 691 688 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 30 34 0 9
Avsättningar (tkr) 358 358 358 358 358 358 358 405 405 405
Långfristiga skulder 16 240 17 454 18 394 18 439 18 419 19 353 20 250 21 087 22 143 14 886
Kortfristiga skulder 2 044 1 946 2 009 1 892 1 927 1 919 2 152 2 056 2 200 4 700
Skulder och eget kapital 19 427 20 438 21 390 21 261 21 172 22 093 23 250 24 273 25 436 20 688
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 42 - 194 309 334 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 65 25 43 0 318 61 32 46 208 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 33 36 12 154 130 262 312 208 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 075 4 932 4 998 4 947 5 042 4 881 4 696 4 700 4 765 2 327
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 025 4 932 4 998 4 947 4 826 4 881 4 696 2 350 4 765 2 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 127 61 114 87 471 514 605 362 419 191
Rörelseresultat, EBITDA 3 020 2 944 2 903 2 708 2 263 2 434 1 793 2 258 2 389 667
Nettoomsättningförändring 1,89% -1,32% 1,03% 2,51% -1,13% 3,94% -0,09% -1,36% 104,77% -%
Du Pont-modellen 9,63% 9,03% 9,14% 7,21% 4,90% 5,38% 2,36% 4,41% 5,51% 0,72%
Vinstmarginal 37,23% 37,41% 39,10% 30,99% 21,51% 24,36% 11,69% 22,79% 29,42% 6,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,90% 44,91% 31,29% 10,27% -3,15% -4,79% -11,84% -9,91% -11,54% -21,40%
Soliditet 4,04% 3,33% 2,95% 2,69% 2,22% 2,10% 2,07% 2,95% 2,70% 3,35%
Kassalikviditet 210,37% 213,82% 177,85% 126,85% 92,11% 87,81% 74,16% 77,33% 75,00% 89,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...