Visa allt om Skultuna Metallsvets AB
Visa allt om Skultuna Metallsvets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 765 8 644 11 609 9 238 10 935 12 413 13 134 12 781 11 494 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -503 -35 2 291 1 380 772 692 1 079 505 240 0
Resultat efter finansnetto -512 -37 2 289 1 389 755 662 1 042 428 512 105
Årets resultat 3 254 1 321 747 402 357 737 313 506 105
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 944 1 104 806 916 1 170 1 329 1 542 1 605 1 641 1 440
Omsättningstillgångar 2 184 3 236 5 327 3 620 3 355 3 425 3 613 3 502 3 390 0
Tillgångar 3 128 4 341 6 133 4 536 4 524 4 754 5 155 5 107 5 031 1 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 432 1 429 2 675 1 954 2 132 2 179 2 273 1 986 2 123 1 112
Obeskattade reserver 912 1 434 1 811 1 228 869 672 502 466 487 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 91 244 397 550 425 303
Kortfristiga skulder 783 1 477 1 647 1 354 1 432 1 658 1 983 2 105 1 995 25
Skulder och eget kapital 3 128 4 341 6 133 4 536 4 524 4 754 5 155 5 107 5 031 1 440
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 383 1 412 1 259 1 347 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 499 3 016 2 952 2 603 286 2 159 2 311 2 227 1 633 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 103 1 195 1 146 1 064 1 189 1 478 1 468 1 469 1 212 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 500 600 0 450 450 450 300 300
Omsättning 6 765 8 644 11 609 9 238 10 935 12 413 13 134 12 781 11 494 0
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 8 7 8 10 11 11 9 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 128 1 081 1 451 1 320 1 367 1 241 1 194 1 162 1 277 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 636 539 526 541 526 516 485 465 482 -
Rörelseresultat, EBITDA -342 118 2 401 1 533 1 002 943 1 340 758 475 0
Nettoomsättningförändring -21,74% -25,54% 25,67% -15,52% -11,91% -5,49% 2,76% 11,20% -% -%
Du Pont-modellen -16,08% -0,69% 37,42% 30,82% 17,18% 14,56% 20,93% 9,97% 10,81% -%
Vinstmarginal -7,44% -0,35% 19,77% 15,13% 7,11% 5,57% 8,22% 3,98% 4,73% -%
Bruttovinstmarginal 72,06% 61,74% 65,05% 68,21% 63,32% 61,82% 61,38% 56,81% 57,11% -%
Rörelsekapital/omsättning 20,71% 20,35% 31,70% 24,53% 17,59% 14,24% 12,41% 10,93% 12,14% -%
Soliditet 68,52% 58,69% 66,65% 63,03% 61,28% 56,25% 51,27% 45,46% 49,17% 77,22%
Kassalikviditet 150,70% 116,18% 226,96% 173,26% 165,85% 120,93% 115,58% 102,90% 105,36% 0,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...