Visa allt om CalcSoft Aktiebolag
Visa allt om CalcSoft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 176 166 97 76 165 126 73 149 76 54
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 109 8 -33 -116 6 -11 -48 40 -51 -72
Resultat efter finansnetto 109 8 -32 -30 8 -11 38 66 4 30
Årets resultat 64 6 1 5 26 5 36 62 56 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 061 7 061 10 061 11 061 248 387 638 105 78 90
Omsättningstillgångar 325 190 178 227 347 307 195 855 925 1 155
Tillgångar - 7 251 10 239 11 288 595 693 833 960 1 004 1 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 331 325 324 459 553 668 752 780 899
Obeskattade reserver 27 0 0 33 72 100 119 132 160 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 901 6 901 6 901 10 901 1 2 2 34 33 47
Kortfristiga skulder 48 19 3 014 31 63 39 44 41 32 60
Skulder och eget kapital - 7 251 10 239 11 288 595 693 833 960 1 004 1 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 120 120 120 90 174
Omsättning 176 166 97 76 165 126 73 149 76 54
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 109 8 -33 -107 15 0 -32 56 -39 -61
Nettoomsättningförändring 6,02% 71,13% 27,63% -53,94% 30,95% 72,60% -51,01% 96,05% 40,74% -%
Du Pont-modellen -% 0,11% -0,31% -0,27% 1,34% -1,59% 4,56% 6,98% 0,50% 2,49%
Vinstmarginal 61,93% 4,82% -32,99% -39,47% 4,85% -8,73% 52,05% 44,97% 6,58% 57,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 157,39% 103,01% -2 923,71% 257,89% 172,12% 212,70% 206,85% 546,31% 1 175,00% 2 027,78%
Soliditet -% 4,56% 3,17% 3,09% 86,06% 90,43% 90,72% 88,23% 89,16% 86,09%
Kassalikviditet 677,08% 1 000,00% 5,91% 732,26% 550,79% 787,18% 443,18% 2 085,37% 2 890,62% 1 925,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...