Visa allt om Salko Pivodic Restaurang Aktiebolag
Visa allt om Salko Pivodic Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 721 934 858 821 813 828 0 4 793 5 169 4 990
Övrig omsättning - 28 1 21 - - 807 447 439 414
Rörelseresultat (EBIT) 334 369 133 224 130 401 208 749 1 267 935
Resultat efter finansnetto 329 377 148 265 172 408 215 888 1 365 981
Årets resultat 256 153 801 306 188 275 172 575 838 572
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 738 2 862 2 776 2 865 2 865 2 915 3 025 3 287 3 330 3 336
Omsättningstillgångar 2 212 2 213 2 637 2 813 3 118 3 129 3 285 4 039 3 702 2 918
Tillgångar 4 950 5 076 5 413 5 679 5 983 6 044 6 310 7 325 7 032 6 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 928 4 972 5 119 4 618 4 562 4 623 4 648 4 825 4 551 4 012
Obeskattade reserver 0 0 0 882 1 037 1 330 1 609 1 893 1 846 1 678
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 0 4 3 6 0 0 94 167 214
Kortfristiga skulder 19 103 290 175 378 91 54 513 469 349
Skulder och eget kapital 4 950 5 076 5 413 5 679 5 983 6 044 6 310 7 325 7 032 6 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 360 350 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 1 018 954 957
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 545 531 474
Utdelning till aktieägare 250 300 300 300 250 249 300 350 300 300
Omsättning 721 962 859 842 813 828 807 5 240 5 608 5 404
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 599 646 624
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 242 229 219
Rörelseresultat, EBITDA 459 494 249 340 242 511 318 906 1 407 1 110
Nettoomsättningförändring -22,81% 8,86% 4,51% 0,98% -1,81% -% -100,00% -7,27% 3,59% -%
Du Pont-modellen 6,75% 7,49% 2,83% 4,72% 2,92% 6,80% -% 12,16% 19,45% 15,73%
Vinstmarginal 46,32% 40,69% 17,83% 32,64% 21,53% 49,64% -% 18,59% 26,47% 19,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 66,22% 68,12% 66,57%
Rörelsekapital/omsättning 304,16% 225,91% 273,54% 321,32% 337,02% 366,91% -% 73,57% 62,55% 51,48%
Soliditet 99,56% 97,95% 94,57% 92,76% 89,02% 92,71% 92,45% 84,48% 83,62% 83,47%
Kassalikviditet 11 642,11% 2 148,54% 909,31% 1 607,43% 824,87% 3 438,46% 6 083,33% 755,95% 752,03% 791,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...