Visa allt om BIBBO Hotelldata AB
Visa allt om BIBBO Hotelldata AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 410 8 940 8 423 8 725 8 612 9 318 7 416 7 867 7 825 6 362
Övrig omsättning - - - - 46 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 283 2 240 2 704 1 562 1 838 978 -291 116 1 629 1 303
Resultat efter finansnetto 5 254 5 739 4 947 2 227 992 341 -19 387 1 801 1 360
Årets resultat 3 018 3 349 3 014 1 708 611 259 44 382 1 313 977
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 803 30 827 27 180 17 034 18 452 366 7 466 7 468 34 5
Omsättningstillgångar 7 938 7 540 5 241 8 327 1 746 16 610 6 563 4 612 9 912 7 114
Tillgångar 37 741 38 367 32 421 25 361 20 198 16 977 14 029 12 081 9 946 7 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 047 11 029 9 624 6 610 4 902 4 291 4 032 3 989 3 607 2 294
Obeskattade reserver 4 240 2 893 1 453 290 0 0 0 93 251 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 454 24 445 21 344 18 461 15 296 12 686 9 997 8 000 6 089 4 545
Skulder och eget kapital 37 741 38 367 32 421 25 361 20 198 16 977 14 029 12 081 9 946 7 119
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 211 2 271 1 731 2 167 2 074 3 098 3 097 3 541 2 569 2 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - 0 0 - -
Sociala kostnader 775 821 636 766 755 1 202 1 221 1 334 935 755
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 410 8 940 8 423 8 725 8 658 9 318 7 416 7 867 7 825 6 362
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 6 7 8 9 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 902 1 490 1 685 1 454 1 230 1 165 824 983 978 909
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 519 476 496 417 540 496 632 469 471
Rörelseresultat, EBITDA 4 393 2 368 2 793 1 650 1 917 1 055 -268 127 1 636 1 331
Nettoomsättningförändring 27,63% 6,14% -3,46% 1,31% -7,58% 25,65% -5,73% 0,54% 23,00% -%
Du Pont-modellen 14,49% 15,64% 15,91% 12,42% 10,82% 7,54% 0,81% 4,12% 18,88% 19,81%
Vinstmarginal 47,93% 67,13% 61,23% 36,11% 25,38% 13,74% 1,52% 6,33% 24,00% 22,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -100,93% -189,09% -191,18% -116,15% -157,34% 42,11% -46,31% -43,07% 48,86% 40,38%
Soliditet 45,98% 34,63% 33,18% 26,91% 24,27% 25,28% 28,74% 33,57% 38,08% 35,06%
Kassalikviditet 40,80% 30,84% 24,55% 45,11% 11,41% 130,93% 65,65% 57,65% 162,79% 156,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...