Visa allt om Forneco Verktyg Aktiebolag
Visa allt om Forneco Verktyg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 32 0 0 128 67 566 553 852 1 861
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 -40 -124 -8 10 -15 264 55 434 606
Resultat efter finansnetto -57 -41 -125 -8 13 -15 266 79 454 611
Årets resultat -24 -11 -1 108 69 -10 157 52 254 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 185 233 0 0 0 0 2 6 15
Omsättningstillgångar 855 852 848 1 336 1 412 1 469 1 684 1 543 1 564 1 438
Tillgångar 992 1 037 1 081 1 336 1 412 1 469 1 684 1 545 1 570 1 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 886 909 920 1 021 912 843 953 896 928 674
Obeskattade reserver 67 100 130 255 411 497 502 452 451 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 27 31 61 88 130 229 196 191 425
Skulder och eget kapital 992 1 037 1 081 1 336 1 412 1 469 1 684 1 545 1 570 1 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 0 100 0 100 0 0 0 162 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 14 0 10 0 0 1 27 191
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 0 100 100 100 84 0
Omsättning 39 32 0 0 128 67 566 553 852 1 861
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 128 67 566 553 284 465
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 114 3 113 - 67 146 65 81
Rörelseresultat, EBITDA -9 8 -117 -8 10 -15 264 116 443 623
Nettoomsättningförändring 21,88% -% -% -100,00% 91,04% -88,16% 2,35% -35,09% -54,22% -%
Du Pont-modellen -5,75% -3,76% -% -% 0,92% -1,02% 15,80% 5,11% 28,92% 42,15%
Vinstmarginal -146,15% -121,88% -% -% 10,16% -22,39% 47,00% 14,29% 53,29% 32,89%
Bruttovinstmarginal 10,26% 78,12% -% -% 99,22% 92,54% 82,86% 48,10% 90,85% 59,65%
Rörelsekapital/omsättning 2 092,31% 2 578,12% -% -% 1 034,38% 1 998,51% 257,07% 243,58% 161,15% 54,43%
Soliditet 94,58% 95,18% 94,49% 90,49% 86,04% 82,32% 78,56% 79,06% 79,79% 63,92%
Kassalikviditet 2 192,31% 3 155,56% 2 735,48% 2 190,16% 1 604,55% 1 130,00% 735,37% 787,24% 818,85% 338,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...