Visa allt om Bygg & Bo i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Bygg & Bo i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 26 31 264 471 846 969 900 1 040
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 -36 -105 -21 -68 51 286 296 -5 269
Resultat efter finansnetto -26 -36 -86 -12 -61 53 286 293 -3 269
Årets resultat -26 -21 56 5 -10 26 157 170 10 138
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 190 200 200 200 200 200 216 25
Omsättningstillgångar 74 100 24 266 705 1 088 1 245 867 678 948
Tillgångar 74 100 213 466 905 1 288 1 445 1 067 895 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 89 175 134 529 618 592 435 265 356
Obeskattade reserver 0 0 15 178 198 249 234 165 114 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 23 154 179 421 619 467 515 479
Skulder och eget kapital 74 100 213 466 905 1 288 1 445 1 067 895 973
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 213 306 322 472 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 41 0 202 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 4 0 44 98 106 137 220 138
Utdelning till aktieägare 0 0 65 0 400 0 0 0 0 100
Omsättning 0 0 26 31 264 471 846 969 900 1 040
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 26 31 264 471 846 969 900 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 47 - 246 327 442 480 697 542
Rörelseresultat, EBITDA -26 -36 -105 -21 -68 51 286 299 3 278
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -16,13% -88,26% -43,95% -44,33% -12,69% 7,67% -13,46% -%
Du Pont-modellen -% -% -40,38% -2,36% -6,30% 4,19% 19,79% 28,21% -0,22% 27,65%
Vinstmarginal -% -% -330,77% -35,48% -21,59% 11,46% 33,81% 31,06% -0,22% 25,87%
Bruttovinstmarginal -% -% 61,54% 100,00% 99,62% 99,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 3,85% 361,29% 199,24% 141,61% 74,00% 41,28% 18,11% 45,10%
Soliditet 86,49% 89,00% 87,65% 56,91% 74,58% 62,23% 52,90% 51,90% 38,78% 46,80%
Kassalikviditet 740,00% 1 000,00% 104,35% 166,23% 388,27% 255,82% 201,13% 185,65% 131,65% 197,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...