Visa allt om Erik Westberg Scooters AB
Visa allt om Erik Westberg Scooters AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 0 -1 -5 -5 -3 -1
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1 -601 0 -19 -8 -25 -30 -25
Årets resultat -1 -1 -1 -601 0 -19 -8 -25 -32 -25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 120 720 797 955 720 720 720
Omsättningstillgångar 119 118 119 1 7 7 7 6 6 70
Tillgångar 119 118 119 121 727 803 961 726 726 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 112 113 115 114 114 133 141 141 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 572 640 640 396 548 660
Kortfristiga skulder 6 7 7 7 41 50 189 189 37 74
Skulder och eget kapital 119 118 119 121 727 803 961 726 726 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 0 -1 -5 -5 -3 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,96% 94,92% 94,96% 95,04% 15,68% 14,20% 13,84% 19,42% 19,42% 7,09%
Kassalikviditet 1 983,33% 1 685,71% 1 700,00% 14,29% 17,07% 14,00% 3,70% 3,17% 16,22% 94,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...