Visa allt om Hyge-Plast Aktiebolag
Visa allt om Hyge-Plast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 416 7 926 43 048 46 028 44 170 35 211 42 758 48 636 38 038
Övrig omsättning - 411 - 9 32 12 35 337 306 -
Rörelseresultat (EBIT) -250 363 -2 246 516 1 518 -4 300 148 193 885 465
Resultat efter finansnetto -250 1 908 -2 527 -156 896 -4 185 -544 -560 371 99
Årets resultat 0 1 908 3 -70 896 -3 678 0 6 123 179
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 949 2 699 3 098 4 467 4 608 5 046 5 227 5 271 5 244 4 732
Omsättningstillgångar 130 430 878 13 829 15 417 16 389 16 115 15 337 15 916 12 217
Tillgångar 3 078 3 128 3 976 18 296 20 025 21 435 21 342 20 608 21 160 16 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 038 3 038 1 130 1 127 1 196 300 610 611 605 482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 86 86 594 1 168 1 789 1 677
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 306 4 425 2 234 3 096 5 695 4 779 3 107 3 297
Kortfristiga skulder 40 90 1 541 12 744 16 507 17 953 14 443 14 051 15 659 11 493
Skulder och eget kapital 3 078 3 128 3 976 18 296 20 025 21 435 21 342 20 608 21 160 16 949
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 865 901 1 175 1 078 941
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 108 3 443 5 866 5 669 4 601 5 826 5 369 4 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 41 1 088 1 954 2 342 2 209 2 693 2 658 2 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 827 7 926 43 057 46 060 44 182 35 246 43 095 48 942 38 038
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 12 20 21 19 22 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 7 926 3 587 2 301 2 103 1 853 1 944 2 211 1 902
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 149 368 392 415 414 444 417 365
Rörelseresultat, EBITDA -250 363 -2 106 868 1 989 -3 791 684 760 1 475 1 165
Nettoomsättningförändring -93,75% -94,75% -81,59% -6,47% 4,21% 25,44% -17,65% -12,09% 27,86% -%
Du Pont-modellen -8,12% 61,03% -56,41% 2,90% 7,70% -15,79% 0,81% 0,97% 4,19% 2,76%
Vinstmarginal -961,54% 458,89% -28,30% 1,23% 3,35% -7,66% 0,49% 0,47% 1,82% 1,23%
Bruttovinstmarginal 96,15% 48,32% 8,35% 28,12% 33,62% 29,23% 35,75% 46,72% 40,95% 43,48%
Rörelsekapital/omsättning 346,15% 81,73% -8,36% 2,52% -2,37% -3,54% 4,75% 3,01% 0,53% 1,90%
Soliditet 98,70% 97,12% 28,42% 6,16% 6,29% 1,70% 4,91% 7,05% 8,95% 9,97%
Kassalikviditet 325,00% 477,78% 26,80% 56,09% 48,35% 57,73% 47,38% 50,97% 46,97% 52,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...