Visa allt om Lundbron AB
Visa allt om Lundbron AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 015 2 347 1 520 1 138
Övrig omsättning - - - - - 100 97 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -220 -9 -6 -2 -2 75 859 792 136 176
Resultat efter finansnetto -178 31 -1 98 123 89 1 010 866 199 230
Årets resultat 64 149 -2 110 87 70 649 413 139 197
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 200 200 200 200 300 300 674 899 519
Omsättningstillgångar 4 432 4 409 4 549 4 764 5 196 5 283 5 313 4 765 3 620 4 085
Tillgångar 4 432 4 609 4 749 4 964 5 396 5 583 5 613 5 439 4 519 4 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 223 4 158 4 164 4 316 4 706 4 619 4 549 4 100 3 786 3 748
Obeskattade reserver 117 377 540 540 594 594 605 453 225 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 54 9 70
Kortfristiga skulder 92 74 45 108 96 270 358 733 398 461
Skulder och eget kapital 4 432 4 609 4 749 4 964 5 396 5 583 5 613 5 439 4 519 4 603
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 51 572 300 250
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 160 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 16 271 117 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 100 100
Omsättning 0 0 0 0 0 100 1 112 2 347 1 520 1 138
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 015 2 347 1 520 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 900 451 516
Rörelseresultat, EBITDA -220 -9 -6 -2 -2 75 859 917 202 230
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -56,75% 54,41% 33,57% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 18,08% 15,92% 4,43% 5,02%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 36,90% 13,16% 20,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 95,27% 94,67% 71,45% 96,13%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 488,18% 171,79% 211,97% 318,45%
Soliditet 97,34% 96,59% 96,55% 94,96% 95,33% 90,57% 88,99% 81,38% 87,36% 84,94%
Kassalikviditet 4 817,39% 5 958,11% 10 108,89% 4 411,11% 5 412,50% 1 956,67% 1 484,08% 650,07% 909,55% 886,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...