Visa allt om Locator Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Locator Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 75 218 86 146 159 141 139 267 160 147
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 92 -30 -21 27 -2 5 144 60 95
Resultat efter finansnetto 10 170 -5 4 47 16 5 143 60 95
Årets resultat 6 139 0 12 7 9 4 78 43 66
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 157 174 199 158 161 196 165 192 36 56
Omsättningstillgångar 881 1 264 721 663 552 446 383 355 403 304
Tillgångar 1 037 1 438 920 821 712 642 547 547 439 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 508 369 369 357 350 341 374 296 254
Obeskattade reserver 77 75 68 73 86 49 46 47 13 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 153 152 195 122 87 77 81 0 0 0
Kortfristiga skulder 294 704 287 257 183 166 80 126 131 94
Skulder och eget kapital 1 037 1 438 920 821 712 642 547 547 439 360
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0
Omsättning 75 218 86 146 159 141 139 267 160 147
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 117 -5 12 62 29 33 181 80 111
Nettoomsättningförändring -65,60% 153,49% -41,10% -8,18% 12,77% 1,44% -47,94% 66,88% 8,84% -%
Du Pont-modellen 0,87% 11,82% -0,54% 0,61% 6,60% 2,49% 0,91% 26,51% 13,67% 26,39%
Vinstmarginal 12,00% 77,98% -5,81% 3,42% 29,56% 11,35% 3,60% 54,31% 37,50% 64,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 87,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,19%
Rörelsekapital/omsättning 782,67% 256,88% 504,65% 278,08% 232,08% 198,58% 217,99% 85,77% 170,00% 142,86%
Soliditet 55,36% 39,39% 45,87% 51,50% 59,04% 60,14% 68,54% 74,56% 69,56% 73,16%
Kassalikviditet 299,66% 179,55% 251,22% 257,98% 301,64% 268,67% 478,75% 281,75% 307,63% 323,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...