Visa allt om Locator Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 218 86 146 159 141 139 267 160 147 82
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 92 -30 -21 27 -2 5 144 60 95 21
Resultat efter finansnetto 170 -5 4 47 16 5 143 60 95 20
Årets resultat 139 0 12 7 9 4 78 43 66 23
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 199 158 161 196 165 192 36 56 47
Omsättningstillgångar 1 264 721 663 552 446 383 355 403 304 360
Tillgångar 1 438 920 821 712 642 547 547 439 360 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 369 369 357 350 341 374 296 254 187
Obeskattade reserver 75 68 73 86 49 46 47 13 13 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 152 195 122 87 77 81 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 704 287 257 183 166 80 126 131 94 210
Skulder och eget kapital 1 438 920 821 712 642 547 547 439 360 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0
Omsättning 218 86 146 159 141 139 267 160 147 82
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 117 -5 12 62 29 33 181 80 111 43
Nettoomsättningförändring 153,49% -41,10% -8,18% 12,77% 1,44% -47,94% 66,88% 8,84% 79,27% -%
Du Pont-modellen 11,82% -0,54% 0,61% 6,60% 2,49% 0,91% 26,51% 13,67% 26,39% 5,16%
Vinstmarginal 77,98% -5,81% 3,42% 29,56% 11,35% 3,60% 54,31% 37,50% 64,63% 25,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 87,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,19% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 256,88% 504,65% 278,08% 232,08% 198,58% 217,99% 85,77% 170,00% 142,86% 182,93%
Soliditet 39,39% 45,87% 51,50% 59,04% 60,14% 68,54% 74,56% 69,56% 73,16% 47,71%
Kassalikviditet 179,55% 251,22% 257,98% 301,64% 268,67% 478,75% 281,75% 307,63% 323,40% 171,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...