Visa allt om FKS Restaurang Aktiebolag
Visa allt om FKS Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 292 1 786 2 025 1 830 1 626 1 903 2 468 2 403 2 435 2 508
Övrig omsättning - - - - - - 7 9 66 20
Rörelseresultat (EBIT) -71 -10 -136 47 -186 -117 39 52 -17 20
Resultat efter finansnetto -69 -18 -145 45 -194 -122 38 52 -17 20
Årets resultat -69 -18 -145 45 -194 -122 27 36 3 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 431 459 467 502 541 588 615 630 661 682
Omsättningstillgångar 59 24 128 102 55 81 309 63 218 68
Tillgångar 490 483 595 604 596 669 924 693 879 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 49 67 152 107 177 328 331 385 382
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 270 393 299 379 460 388 303 302 341 256
Kortfristiga skulder 119 41 230 73 29 105 293 59 152 89
Skulder och eget kapital 490 483 595 604 596 669 924 693 879 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 125 150 150 157 177
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 237 568 6 677 516 553 477 576 551 561 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 50 142 154 104 116 147 179 192 204 208
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 30 90 0
Omsättning 1 292 1 786 2 025 1 830 1 626 1 903 2 475 2 412 2 501 2 528
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 646 447 506 458 407 476 617 601 609 627
Personalkostnader per anställd (tkr) 144 170 203 152 163 185 227 226 218 229
Rörelseresultat, EBITDA -43 23 -101 86 -139 -67 91 103 46 85
Nettoomsättningförändring -27,66% -11,80% 10,66% 12,55% -14,56% -22,89% 2,70% -1,31% -2,91% -%
Du Pont-modellen -13,88% -1,86% -22,69% 7,78% -31,04% -17,49% 4,22% 7,79% -1,82% 2,67%
Vinstmarginal -5,26% -0,50% -6,67% 2,57% -11,38% -6,15% 1,58% 2,25% -0,66% 0,80%
Bruttovinstmarginal 47,68% 61,65% 51,16% 55,68% 52,77% 54,13% 57,50% 57,93% 50,72% 55,70%
Rörelsekapital/omsättning -4,64% -0,95% -5,04% 1,58% 1,60% -1,26% 0,65% 0,17% 2,71% -0,84%
Soliditet 20,41% 10,14% 11,26% 25,17% 17,95% 26,46% 35,50% 47,76% 43,80% 53,14%
Kassalikviditet 49,58% 58,54% 52,17% 131,51% 168,97% 68,57% 103,41% 96,61% 135,53% 76,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...