Visa allt om Jonssons Lantbruk i Derome Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 62 167 130 115 56 60 94 107 151 105
Övrig omsättning - - - - - - 16 141 - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 30 4 58 -4 9 57 172 19 13
Resultat efter finansnetto -36 29 1 54 -9 8 57 165 6 3
Årets resultat 0 6 1 19 0 12 11 6 1 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 274 315 356 397 439 342 373 303 340 375
Omsättningstillgångar 164 262 190 117 48 83 87 137 39 65
Tillgångar 439 577 547 514 487 425 461 440 379 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 170 164 163 145 144 133 122 116 115
Obeskattade reserver 240 276 255 255 226 235 243 202 45 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 7 32 74 81 0 0 0 162 184
Kortfristiga skulder 11 124 96 22 35 45 85 116 56 100
Skulder och eget kapital 439 577 547 514 487 425 461 440 379 440
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 59 39 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 19 12 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Omsättning 62 167 130 115 56 60 110 248 151 105
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 167 130 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 78 51 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 71 45 99 35 40 87 200 54 48
Nettoomsättningförändring -62,87% 28,46% 13,04% 105,36% -6,67% -36,17% -12,15% -29,14% 43,81% -%
Du Pont-modellen -8,20% 5,20% 0,91% 11,28% -0,62% 2,12% 12,36% 39,09% 5,01% 2,95%
Vinstmarginal -58,06% 17,96% 3,85% 50,43% -5,36% 15,00% 60,64% 160,75% 12,58% 12,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 246,77% 82,63% 72,31% 82,61% 23,21% 63,33% 2,13% 19,63% -11,26% -33,33%
Soliditet 81,59% 66,77% 66,34% 68,28% 63,98% 74,63% 67,70% 60,78% 39,16% 32,85%
Kassalikviditet 1 490,91% 211,29% 197,92% 531,82% 137,14% 184,44% 102,35% 118,10% 69,64% 65,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...