Visa allt om Jonssons Lantbruk i Derome Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 167 130 115 56 60 94 107 151 105 97
Övrig omsättning - - - - - 16 141 - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 30 4 58 -4 9 57 172 19 13 48
Resultat efter finansnetto 29 1 54 -9 8 57 165 6 3 36
Årets resultat 6 1 19 0 12 11 6 1 2 18
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 356 397 439 342 373 303 340 375 410
Omsättningstillgångar 262 190 117 48 83 87 137 39 65 77
Tillgångar 577 547 514 487 425 461 440 379 440 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 164 163 145 144 133 122 116 115 130
Obeskattade reserver 276 255 255 226 235 243 202 45 41 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 32 74 81 0 0 0 162 184 300
Kortfristiga skulder 124 96 22 35 45 85 116 56 100 17
Skulder och eget kapital 577 547 514 487 425 461 440 379 440 487
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 59 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17
Omsättning 167 130 115 56 60 110 248 151 105 109
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 167 130 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 78 51 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 71 45 99 35 40 87 200 54 48 83
Nettoomsättningförändring 28,46% 13,04% 105,36% -6,67% -36,17% -12,15% -29,14% 43,81% 8,25% -%
Du Pont-modellen 5,20% 0,91% 11,28% -0,62% 2,12% 12,36% 39,09% 5,01% 2,95% 9,86%
Vinstmarginal 17,96% 3,85% 50,43% -5,36% 15,00% 60,64% 160,75% 12,58% 12,38% 49,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,63% 72,31% 82,61% 23,21% 63,33% 2,13% 19,63% -11,26% -33,33% 61,86%
Soliditet 66,77% 66,34% 68,28% 63,98% 74,63% 67,70% 60,78% 39,16% 32,85% 32,76%
Kassalikviditet 211,29% 197,92% 531,82% 137,14% 184,44% 102,35% 118,10% 69,64% 65,00% 452,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...