Visa allt om Stateview Aktiebolag
Visa allt om Stateview Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Nettoomsättning 2 522 2 593 2 380 1 056 2 222 2 897 939 1 351 1 685 1 718
Övrig omsättning 1 081 831 798 493 561 374 293 211 545 547
Rörelseresultat (EBIT) 217 599 58 105 -52 476 -424 -70 96 -15
Resultat efter finansnetto 214 578 13 60 -135 383 -490 -66 99 -18
Årets resultat 166 957 99 60 -135 383 -423 3 49 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 23 993 1 633 1 769 2 328 2 776 1 295 353 68
Omsättningstillgångar 2 242 2 378 1 887 1 876 1 443 944 2 130 1 005 1 021 1 024
Tillgångar 2 259 2 401 2 879 3 509 3 212 3 272 4 906 2 300 1 374 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 749 583 590 491 431 567 183 606 604 554
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 67 138 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 200 1 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 511 1 818 2 290 3 019 2 781 2 506 3 722 1 627 632 428
Skulder och eget kapital 2 259 2 401 2 879 3 509 3 212 3 272 4 906 2 300 1 374 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 362 - - 0 447 419 452 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 587 447 0 234 425 391 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 223 175 152 104 172 158 173 175 168 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 603 3 424 3 178 1 549 2 783 3 271 1 232 1 562 2 230 2 265
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 261 2 593 2 380 1 056 2 222 2 897 939 1 351 1 685 1 718
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 622 515 338 597 483 558 594 619 417
Rörelseresultat, EBITDA 223 605 689 500 538 1 060 -403 -43 124 9
Nettoomsättningförändring -2,74% 8,95% 125,38% -% -23,30% 208,52% -30,50% -19,82% -% -%
Du Pont-modellen 9,61% 24,99% 2,12% 2,99% -1,62% 14,55% -8,64% -2,78% 7,35% -1,10%
Vinstmarginal 8,60% 23,14% 2,56% 9,94% -2,34% 16,43% -45,15% -4,74% 5,99% -0,70%
Bruttovinstmarginal 18,91% 40,07% 40,29% 62,41% 70,66% 75,98% 48,03% 61,95% 61,84% 44,35%
Rörelsekapital/omsättning 28,98% 21,60% -16,93% -108,24% -60,22% -53,92% -169,54% -46,04% 23,09% 34,69%
Soliditet 33,16% 24,28% 20,49% 13,99% 13,42% 17,33% 3,73% 28,45% 51,19% 57,99%
Kassalikviditet 113,24% 109,52% 63,89% 53,00% 42,90% 28,37% 57,23% 59,13% 158,07% 233,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...