Visa allt om Carlsson & Johnsson i Lund Aktiebolag
Visa allt om Carlsson & Johnsson i Lund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -14 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -10 10
Resultat efter finansnetto -9 -13 -7 -4 -3 14 -9 54 -2 52
Årets resultat -9 -13 -7 -4 -3 14 -9 54 -2 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 321 321 311 308 307 224 175 211 211
Omsättningstillgångar 94 103 115 130 138 155 211 287 197 199
Tillgångar 415 423 435 442 446 461 435 462 408 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 263 276 283 287 290 276 303 249 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 10 23 10 10 10 10
Skulder och eget kapital 415 423 435 442 446 461 435 462 408 410
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -14 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -10 10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 13,17%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 270,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 945,00%
Soliditet 61,45% 62,17% 63,45% 64,03% 64,35% 62,91% 63,45% 65,58% 61,03% 60,98%
Kassalikviditet 940,00% 1 030,00% 1 150,00% 1 300,00% 1 380,00% 673,91% 2 110,00% 2 870,00% 1 970,00% 1 990,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...