Visa allt om Heigls Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Heigls Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 12 71 66 65 80 60 60 60 85
Övrig omsättning - 55 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -86 -33 -50 -63 -62 -79 -106 -142 -143
Resultat efter finansnetto 19 2 062 -33 -50 -63 -60 -77 -104 -106 -135
Årets resultat 19 2 062 -26 -50 -63 -60 -77 -95 -4 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 102 1 752 411 416 421 461 573 720 906 1 092
Omsättningstillgångar 58 625 51 40 47 108 99 172 209 172
Tillgångar 2 159 2 377 462 456 468 569 672 892 1 114 1 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 154 2 315 253 279 329 392 452 620 714 718
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 9 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 44 170 129 90 131 173 232 352 352
Kortfristiga skulder 5 18 40 48 48 46 47 40 39 82
Skulder och eget kapital 2 159 2 377 462 456 468 569 672 892 1 114 1 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0
Omsättning 0 67 71 66 65 80 60 60 60 85
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -83 -28 -45 -58 -57 -74 -62 -98 -99
Nettoomsättningförändring -100,00% -83,10% 7,58% 1,54% -18,75% 33,33% 0,00% 0,00% -29,41% -%
Du Pont-modellen -% 87,17% -7,14% -10,96% -13,46% -10,19% -9,82% -9,64% -6,46% -7,59%
Vinstmarginal -% 17 266,67% -46,48% -75,76% -96,92% -72,50% -110,00% -143,33% -120,00% -112,94%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,12%
Rörelsekapital/omsättning -% 5 058,33% 15,49% -12,12% -1,54% 77,50% 86,67% 220,00% 283,33% 105,88%
Soliditet 99,77% 97,39% 54,76% 61,18% 70,30% 68,89% 67,26% 69,51% 64,68% 63,13%
Kassalikviditet 1 160,00% 3 472,22% 127,50% 83,33% 97,92% 234,78% 210,64% 430,00% 535,90% 209,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...