Visa allt om Redslareds Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Redslareds Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -146 158 -135 -137 -143 -141 -243 -215 -196 -174
Årets resultat 0 300 0 0 -1 -37 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
Omsättningstillgångar 927 1 082 763 732 815 853 861 836 683 560
Tillgångar 2 377 2 532 2 213 2 182 2 265 2 303 2 311 2 286 2 133 2 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 467 167 167 166 167 204 324 416 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 286
Kortfristiga skulder 2 210 2 065 2 046 2 015 2 099 2 135 2 107 1 961 1 717 173
Skulder och eget kapital 2 377 2 532 2 213 2 182 2 265 2 303 2 311 2 286 2 133 2 010
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 476 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 2 939 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 1 134 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 120 92 135
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - - 9 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,03% 18,44% 7,55% 7,65% 7,33% 7,25% 8,83% 14,17% 19,50% 27,41%
Kassalikviditet 41,95% 52,40% 37,29% 36,33% 38,83% 39,95% 40,86% 42,63% 39,78% 323,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...