Visa allt om Viina Service Aktiebolag
Visa allt om Viina Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 746 661 805 676 641 638 556 633 617 756
Övrig omsättning 69 81 115 20 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 31 73 -42 34 110 60 52 -18 11
Resultat efter finansnetto -6 32 74 -42 35 110 60 52 -21 7
Årets resultat -6 25 67 -42 26 81 44 42 -21 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 121 152 189 25 31 39 38 24 33
Omsättningstillgångar 504 468 548 478 512 552 418 371 454 508
Tillgångar 607 590 699 667 537 583 457 408 478 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 426 432 407 340 382 356 275 221 178 199
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 24 120 208 0 28 28 28 28 32
Kortfristiga skulder 181 134 173 119 154 199 154 160 272 309
Skulder och eget kapital 607 590 699 667 537 583 457 408 478 541
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 427 395 461 329 276 248 222 155 231 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 134 85 143 101 84 76 70 70 69 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 815 742 920 696 641 638 556 633 617 756
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 249 220 268 225 214 213 185 211 206 252
Personalkostnader per anställd (tkr) 192 163 207 151 125 113 103 100 103 149
Rörelseresultat, EBITDA 18 61 111 -31 40 118 69 62 -10 22
Nettoomsättningförändring 12,86% -17,89% 19,08% 5,46% 0,47% 14,75% -12,16% 2,59% -18,39% -%
Du Pont-modellen -1,15% 5,25% 10,59% -6,30% 6,52% 18,87% 13,13% 12,75% -3,77% 2,03%
Vinstmarginal -0,94% 4,69% 9,19% -6,21% 5,46% 17,24% 10,79% 8,21% -2,92% 1,46%
Bruttovinstmarginal 98,26% 98,34% 99,01% 98,67% 97,82% 97,18% 96,40% 97,63% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,30% 50,53% 46,58% 53,11% 55,85% 55,33% 47,48% 33,33% 29,50% 26,32%
Soliditet 70,18% 73,22% 58,23% 50,97% 71,14% 61,06% 60,18% 54,17% 37,24% 36,78%
Kassalikviditet 278,45% 349,25% 316,76% 401,68% 332,47% 277,39% 271,43% 231,88% 166,91% 164,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...