Visa allt om Advokat Peter Rader Aktiebolag
Visa allt om Advokat Peter Rader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 976 4 587 3 434 3 522 2 382 2 810 2 126 1 631 2 222 3 119
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -388 1 879 887 1 019 734 33 -257 5 353 375
Resultat efter finansnetto -714 1 875 927 1 054 778 296 -217 61 368 410
Årets resultat -312 1 105 548 543 457 232 -84 35 211 289
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 89 484 566 620 304 289 42 12 -7 -4
Omsättningstillgångar 6 677 10 979 13 493 8 612 9 797 8 929 6 050 16 282 26 882 5 593
Tillgångar 6 767 11 463 14 059 9 232 10 101 9 218 6 092 16 295 26 875 5 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 269 2 736 1 786 1 388 995 666 683 888 1 033 821
Obeskattade reserver 762 1 170 718 491 179 0 0 133 136 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 738 7 557 11 555 7 352 8 927 8 552 5 408 15 274 25 706 4 704
Skulder och eget kapital 6 767 11 463 14 059 9 232 10 101 9 218 6 092 16 295 26 875 5 588
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 551 490 300 560 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 485 1 223 1 524 1 084 811 684 415 307 404 391
Varav resultatlön till övriga anställda 0 550 180 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 283 435 567 447 342 643 540 469 716 1 091
Utdelning till aktieägare 160 155 155 150 150 128 250 120 180 0
Omsättning 976 4 587 3 434 3 522 2 382 2 810 2 126 1 631 2 222 3 119
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 488 2 294 1 145 1 174 794 937 709 816 741 1 560
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 836 703 520 390 644 512 545 565 1 041
Rörelseresultat, EBITDA -316 1 951 961 1 068 739 38 -251 10 356 378
Nettoomsättningförändring -78,72% 33,58% -2,50% 47,86% -15,23% 32,17% 30,35% -26,60% -28,76% -%
Du Pont-modellen -10,49% 16,38% 6,61% 11,42% 7,70% 3,21% -3,55% 0,43% 1,38% 7,34%
Vinstmarginal -72,75% 40,94% 27,05% 29,93% 32,66% 10,53% -10,16% 4,29% 16,65% 13,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 301,13% 74,60% 56,44% 35,78% 36,52% 13,42% 30,20% 61,80% 52,93% 28,50%
Soliditet 42,31% 31,83% 16,69% 18,95% 11,16% 7,22% 11,21% 6,04% 4,21% 15,49%
Kassalikviditet 178,62% 145,28% 116,77% 117,14% 109,75% 104,41% 111,87% 106,60% 104,57% 118,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...