Visa allt om Byggprojektering Ulf Sundqvist Aktiebolag
Visa allt om Byggprojektering Ulf Sundqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 210 208 139 147 281 444 407 833 624 608
Övrig omsättning 62 - - - - - - - - 70
Rörelseresultat (EBIT) 89 28 -9 -28 39 115 166 279 128 -65
Resultat efter finansnetto 95 37 6 -20 52 121 187 283 157 -55
Årets resultat 88 31 6 -20 38 89 137 204 113 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 107 107 107 107 305
Omsättningstillgångar 269 354 466 616 752 762 783 962 683 467
Tillgångar 274 359 471 621 757 869 890 1 069 790 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 312 431 585 735 826 862 835 731 707
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 47 40 36 22 43 29 234 58 65
Skulder och eget kapital 274 359 471 621 757 869 890 1 069 790 772
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 100 150 39 284 248 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 240 - -
Löner till övriga anställda 70 90 30 40 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 9 3 4 10 15 6 29 77 206
Utdelning till aktieägare 100 155 150 160 130 129 125 110 100 89
Omsättning 272 208 139 147 281 444 407 833 624 678
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 105 104 70 74 141 222 204 417 312 304
Personalkostnader per anställd (tkr) 49 56 24 35 65 95 43 176 180 291
Rörelseresultat, EBITDA 89 28 -9 -28 39 115 166 279 128 -64
Nettoomsättningförändring 0,96% 49,64% -5,44% -47,69% -36,71% 9,09% -51,14% 33,49% 2,63% -%
Du Pont-modellen 35,40% 10,86% 1,49% -2,90% 7,00% 14,15% 21,24% 26,57% 20,13% -6,48%
Vinstmarginal 46,19% 18,75% 5,04% -12,24% 18,86% 27,70% 46,44% 34,09% 25,48% -8,22%
Bruttovinstmarginal 99,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,29% 147,60% 306,47% 394,56% 259,79% 161,94% 185,26% 87,39% 100,16% 66,12%
Soliditet 89,78% 86,91% 91,51% 94,20% 97,09% 95,05% 96,85% 78,11% 92,53% 91,58%
Kassalikviditet 927,59% 753,19% 1 165,00% 1 711,11% 3 418,18% 1 772,09% 2 700,00% 411,11% 1 177,59% 718,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...