Visa allt om Caremore Vård och Behandling AB
Visa allt om Caremore Vård och Behandling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 576 29 856 8 776 8 264 11 046 9 812 9 685 10 102 11 726 10 960
Övrig omsättning - 60 - 86 - 25 - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -2 145 3 597 -39 -843 -392 93 -379 -933 1 391 741
Resultat efter finansnetto -2 172 2 457 -38 -838 -354 133 -344 -889 1 416 790
Årets resultat -248 694 -38 -838 -354 133 -344 -889 1 227 418
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 642 966 478 561 1 983 1 446 1 191 1 161 1 173 1 122
Omsättningstillgångar 8 231 11 228 1 541 1 833 1 302 1 826 1 831 2 295 3 174 2 715
Tillgångar 12 873 12 194 2 019 2 394 3 285 3 272 3 022 3 456 4 348 3 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 060 1 308 269 307 1 145 1 500 1 366 1 710 2 699 1 672
Obeskattade reserver 1 468 1 635 0 0 0 0 0 0 0 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 103 103 101 115 209 60
Kortfristiga skulder 10 345 9 251 1 750 2 087 2 037 1 670 1 554 1 631 1 439 1 800
Skulder och eget kapital 12 873 12 194 2 019 2 394 3 285 3 272 3 022 3 456 4 348 3 837
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 545 612 651 539 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 20 230 12 380 4 345 4 466 5 290 3 683 4 278 4 146 3 751 3 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 8 018 5 110 1 718 1 873 2 292 1 875 1 887 2 161 2 130 2 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200
Omsättning 40 576 29 916 8 776 8 350 11 046 9 837 9 685 10 102 11 726 10 966
Nyckeltal
Antal anställda 49 28 14 17 17 15 15 14 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 828 1 066 627 486 650 654 646 722 782 783
Personalkostnader per anställd (tkr) 599 649 437 373 453 411 454 501 440 467
Rörelseresultat, EBITDA -1 726 3 823 -11 -823 -336 149 -338 -857 1 498 885
Nettoomsättningförändring 35,91% 240,20% 6,20% -25,19% 12,58% 1,31% -4,13% -13,85% 6,99% -%
Du Pont-modellen -16,66% 29,51% -1,83% -34,50% -10,72% 4,22% -10,49% -25,26% 32,68% 20,69%
Vinstmarginal -5,29% 12,05% -0,42% -10,00% -3,19% 1,41% -3,27% -8,64% 12,12% 7,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,54% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,21% 6,62% -2,38% -3,07% -6,65% 1,59% 2,86% 6,57% 14,80% 8,35%
Soliditet 17,13% 21,19% 13,32% 12,82% 34,86% 45,84% 45,20% 49,48% 62,07% 49,30%
Kassalikviditet 79,57% 121,37% 88,06% 87,83% 63,92% 109,34% 117,82% 140,71% 220,57% 150,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...