Visa allt om Ericssons Bildemontering Aktiebolag
Visa allt om Ericssons Bildemontering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 197 8 623 9 086 7 573 9 527 8 986 7 561 7 362 7 964 7 892
Övrig omsättning 402 408 236 42 30 34 259 123 32 51
Rörelseresultat (EBIT) 562 305 584 -221 1 582 1 164 416 206 1 177 1 095
Resultat efter finansnetto 540 361 698 -50 1 764 1 230 485 446 1 487 1 233
Årets resultat 441 352 571 161 1 215 716 490 497 1 049 789
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 755 2 858 3 009 2 517 2 663 2 809 3 068 2 765 3 013 3 764
Omsättningstillgångar 4 352 6 220 8 364 8 347 9 266 8 313 7 577 8 227 7 899 6 326
Tillgångar 7 107 9 078 11 373 10 863 11 930 11 121 10 645 10 992 10 912 10 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 326 884 8 012 7 441 7 879 7 224 7 548 7 658 7 161 6 553
Obeskattade reserver 1 819 1 853 1 949 1 994 2 275 2 172 1 929 2 125 2 388 2 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 800 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 162 1 341 1 412 1 428 1 775 1 725 1 167 1 209 1 362 1 186
Skulder och eget kapital 7 107 9 078 11 373 10 863 11 930 11 121 10 645 10 992 10 912 10 090
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 444 1 434 1 409 1 376 1 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 529 2 698 2 835 2 511 2 606 1 008 912 836 759 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 334 1 109 1 054 927 969 910 904 922 871 808
Utdelning till aktieägare 200 0 1 120 0 0 0 480 0 600 0
Omsättning 9 599 9 031 9 322 7 615 9 557 9 020 7 820 7 485 7 996 7 943
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 150 958 1 010 947 1 191 1 123 945 920 996 987
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 424 391 404 413 392 368 357 342 328
Rörelseresultat, EBITDA 880 576 799 -74 1 788 1 423 678 501 1 528 1 453
Nettoomsättningförändring 6,66% -5,10% 19,98% -20,51% 6,02% 18,85% 2,70% -7,56% 0,91% -%
Du Pont-modellen 7,98% 3,98% 6,15% -0,45% 14,79% 11,06% 4,56% 4,06% 13,65% 12,22%
Vinstmarginal 6,17% 4,19% 7,69% -0,65% 18,52% 13,69% 6,41% 6,06% 18,70% 15,62%
Bruttovinstmarginal 64,22% 61,96% 59,41% 57,07% 66,12% 65,01% 60,42% 60,43% 65,39% 62,91%
Rörelsekapital/omsättning 23,81% 56,58% 76,51% 91,36% 78,63% 73,31% 84,78% 95,33% 82,08% 65,13%
Soliditet 38,62% 25,66% 83,81% 82,03% 80,10% 79,35% 84,26% 83,59% 81,38% 81,72%
Kassalikviditet 164,62% 412,38% 544,19% 536,20% 486,82% 447,13% 597,86% 632,51% 535,17% 481,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...