Visa allt om Nordic Research Consultants i Motala Aktiebolag
Visa allt om Nordic Research Consultants i Motala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 78 85 119 137 135 189 311 336 234 134
Övrig omsättning - - - - - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -79 -72 -39 -39 -52 -13 113 79 54 -84
Resultat efter finansnetto -85 -76 -42 -45 -56 -20 112 73 45 -93
Årets resultat -85 -76 -42 -45 -56 -20 110 73 45 -93
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 10 12 12 12 25 48 69 82 39 47
Tillgångar 11 13 12 12 25 48 69 82 39 47
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -375 -290 -214 -172 -127 -71 -51 -162 -235 -280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 16 20 14 20 19 8 0 17 19
Kortfristiga skulder 371 288 206 170 132 100 112 243 257 307
Skulder och eget kapital 11 13 12 12 25 48 69 82 39 47
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 15 14 13 13 16 16 15 15 13 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 85 119 137 135 189 311 336 234 139
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 78 85 119 137 135 189 311 336 234 134
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 22 13 13 16 16 11 20 13 12
Rörelseresultat, EBITDA -79 -72 -39 -39 -52 -13 113 79 54 -80
Nettoomsättningförändring -8,24% -28,57% -13,14% 1,48% -28,57% -39,23% -7,44% 43,59% 74,63% -%
Du Pont-modellen -718,18% -553,85% -316,67% -325,00% -208,00% -25,00% 165,22% 96,34% 138,46% -178,72%
Vinstmarginal -101,28% -84,71% -31,93% -28,47% -38,52% -6,35% 36,66% 23,51% 23,08% -62,69%
Bruttovinstmarginal 79,49% 75,29% 76,47% 85,40% 94,07% 98,41% 100,00% 97,92% 99,15% 95,52%
Rörelsekapital/omsättning -462,82% -324,71% -163,03% -115,33% -79,26% -27,51% -13,83% -47,92% -93,16% -194,03%
Soliditet -3 409,09% -2 230,77% -1 783,33% -1 433,33% -508,00% -147,92% -73,91% -197,56% -602,56% -595,74%
Kassalikviditet 2,70% 4,17% 5,83% 7,06% 18,94% 48,00% 61,61% 33,74% 15,18% 15,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...