Visa allt om Statt Söderhamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 752 3 437 2 377 2 959 3 015 2 895 2 827 4 068 3 432 2 939
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 526 833 482 112 -637 124 861 1 919 909 150
Resultat efter finansnetto -95 121 -227 -740 -1 446 -433 503 1 330 1 416 -189
Årets resultat 8 10 -268 -592 -1 109 -504 470 1 314 1 649 605
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 972 13 225 13 478 13 721 13 995 13 947 14 470 13 854 13 922 11 808
Omsättningstillgångar 4 218 4 523 5 357 4 342 5 192 1 981 1 705 2 030 4 178 3 788
Tillgångar 17 190 17 748 18 835 18 063 19 187 15 928 16 175 15 884 18 100 15 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 903 1 895 1 885 1 763 1 553 1 595 1 664 1 668 5 684 4 711
Obeskattade reserver 2 326 2 259 2 098 1 948 1 737 1 693 1 467 1 603 2 104 2 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 80 930 1 780 2 859 3 480 4 101 4 723 5 344 5 965 6 587
Kortfristiga skulder 12 881 12 664 13 072 11 493 12 417 8 539 8 321 7 269 4 347 1 697
Skulder och eget kapital 17 190 17 748 18 835 18 063 19 187 15 928 16 175 15 884 18 100 15 596
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0
Omsättning 3 752 3 437 2 377 2 959 3 015 2 895 2 827 4 068 3 432 2 939
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 779 1 086 746 385 -390 329 1 058 1 919 909 150
Nettoomsättningförändring 9,16% 44,59% -19,67% -1,86% 4,15% 2,41% -30,51% 18,53% 16,77% -%
Du Pont-modellen 3,11% 4,74% 3,22% 0,68% -3,25% 0,78% 5,33% 12,09% 10,57% 0,99%
Vinstmarginal 14,23% 24,50% 25,49% 4,16% -20,66% 4,28% 30,49% 47,22% 55,77% 5,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 20,28% 3,79% -21,13% 4,28% 30,46% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -230,89% -236,86% -324,57% -241,67% -239,64% -226,53% -234,03% -128,79% -4,92% 71,15%
Soliditet 21,62% 20,61% 18,70% 17,71% 14,77% 17,85% 16,97% 17,77% 39,77% 42,20%
Kassalikviditet 32,75% 35,72% 40,98% 37,78% 41,81% 23,20% 20,49% 27,93% 96,11% 223,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...