Visa allt om Peritus i Luleå Aktiebolag
Visa allt om Peritus i Luleå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -10 1 -10 -8 -6 -7 -6 0 0
Resultat efter finansnetto -3 -10 341 -10 -7 -6 -6 -6 0 400
Årets resultat -3 -10 341 -10 -7 -6 -6 -6 0 400
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500
Omsättningstillgångar 129 303 600 13 9 7 55 62 68 68
Tillgångar 129 303 600 513 509 507 555 562 568 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 299 560 219 279 436 542 548 554 554
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 5 6 6 6 6 6
Kortfristiga skulder 3 4 40 294 225 66 8 8 8 8
Skulder och eget kapital 129 303 600 513 509 507 555 562 568 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 170 250 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -10 1 -10 -8 -6 -7 -6 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,67% 98,68% 93,33% 42,69% 54,81% 86,00% 97,66% 97,51% 97,54% 97,54%
Kassalikviditet 4 300,00% 7 575,00% 1 500,00% 4,42% 4,00% 10,61% 687,50% 775,00% 850,00% 850,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...