Visa allt om GynSun Aktiebolag
Visa allt om GynSun Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 001 1 541 1 629 1 908 2 122
Övrig omsättning - - 93 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -21 78 -29 -23 -57 -176 -56 180 441
Resultat efter finansnetto 488 -18 87 -7 1 3 -163 7 229 521
Årets resultat 495 -86 115 128 55 138 33 120 193 246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 769 1 019 1 093 432 427 427 713 887 1 001 1 649
Omsättningstillgångar 1 149 761 990 1 846 2 013 2 704 2 763 2 887 2 829 2 111
Tillgångar 1 917 1 779 2 083 2 278 2 440 3 130 3 476 3 774 3 830 3 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 902 1 407 1 643 1 678 1 693 2 289 2 271 2 358 2 524 2 420
Obeskattade reserver 0 7 14 98 279 357 537 744 931 974
Avsättningar (tkr) 0 345 338 431 423 426 454 438 144 144
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 20 88 71 45 59 215 234 232 221
Skulder och eget kapital 1 917 1 779 2 083 2 278 2 440 3 130 3 476 3 774 3 830 3 759
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 535 752 696 696 660
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 41 100 102 98 91
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 7 0 0 0 270 512 490 490 482
Utdelning till aktieägare 384 0 150 150 143 650 120 120 89 89
Omsättning 0 0 93 0 0 1 001 1 541 1 629 1 908 2 122
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 334 514 543 636 707
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 261 456 434 433 414
Rörelseresultat, EBITDA -13 -21 78 -29 -23 116 4 171 433 679
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -35,04% -5,40% -14,62% -10,08% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,10% -4,69% 0,19% 6,01% 13,83%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 0,30% -10,58% 0,43% 12,05% 24,51%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 99,80% 99,22% 100,00% 99,16% 99,29%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 264,24% 165,35% 162,86% 136,11% 89,07%
Soliditet 99,22% 79,40% 79,40% 76,83% 77,81% 81,54% 76,72% 76,67% 83,40% 83,03%
Kassalikviditet 7 660,00% 3 805,00% 1 125,00% 2 600,00% 4 473,33% 4 583,05% 1 285,12% 1 233,76% 1 219,40% 955,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...