Visa allt om Jonsac AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 54 199 53 614 64 896 61 611 72 308 71 843 68 486 68 158 68 784 69 281
Övrig omsättning - 52 - - 3 39 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 284 -402 2 262 -58 2 803 1 417 2 521 -1 286 231 173
Resultat efter finansnetto 586 -1 083 1 538 -887 1 961 803 2 008 -1 935 -204 186
Årets resultat 532 -75 1 162 -99 1 168 314 0 -62 -77 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 966 18 775 18 878 19 367 18 663 17 133 8 491 9 375 9 966 8 694
Omsättningstillgångar 15 108 14 349 16 511 15 202 16 655 18 902 21 798 20 542 19 264 20 737
Tillgångar 33 075 33 124 35 389 34 569 35 318 36 035 30 288 29 916 29 231 29 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 553 4 021 4 096 2 935 3 034 2 764 2 451 2 451 2 514 2 590
Obeskattade reserver 5 690 5 804 6 812 6 781 7 569 7 220 6 861 4 880 6 753 6 879
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 467 10 938 11 088 13 462 13 447 10 963 8 317 6 359 8 050 0
Kortfristiga skulder 11 364 12 361 13 393 11 392 11 268 15 087 12 659 16 226 11 914 19 961
Skulder och eget kapital 33 075 33 124 35 389 34 569 35 318 36 035 30 288 29 916 29 231 29 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 1 384 1 384 1 392 1 357 1 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 601 12 901 14 316 13 634 13 496 12 971 12 643 12 585 12 862 11 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 184 4 897 5 519 5 258 5 316 5 518 5 637 5 716 5 706 5 042
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0
Omsättning 54 199 53 666 64 896 61 611 72 311 71 882 68 492 68 158 68 784 69 281
Nyckeltal
Antal anställda 36 39 42 42 46 47 43 48 50 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 506 1 375 1 545 1 467 1 572 1 529 1 593 1 420 1 376 1 414
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 459 471 452 412 424 460 417 410 377
Rörelseresultat, EBITDA 2 155 524 3 210 832 3 650 2 330 3 433 -443 972 1 615
Nettoomsättningförändring 1,09% -17,38% 5,33% -14,79% 0,65% 4,90% 0,48% -0,91% -0,72% -%
Du Pont-modellen 3,94% -1,14% 6,58% -0,08% 7,98% 4,03% 8,41% -4,24% 0,86% 0,78%
Vinstmarginal 2,40% -0,70% 3,59% -0,04% 3,90% 2,02% 3,72% -1,86% 0,36% 0,33%
Bruttovinstmarginal 48,69% 47,17% 47,96% 45,28% 42,83% 43,81% 46,17% 43,21% 42,90% 44,34%
Rörelsekapital/omsättning 6,91% 3,71% 4,80% 6,18% 7,45% 5,31% 13,34% 6,33% 10,69% 1,12%
Soliditet 27,18% 25,81% 26,59% 22,95% 24,39% 22,44% 24,79% 19,94% 25,23% 25,63%
Kassalikviditet 61,58% 47,89% 56,19% 61,07% 77,23% 67,10% 114,30% 79,43% 80,78% 67,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...