Visa allt om Idre Mäklaren Aktiebolag
Visa allt om Idre Mäklaren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 796 964 730 576 477 817 905 684 822 857
Övrig omsättning - 1 - - 14 - - 24 - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 - 191 -7 -172 150 146 -17 102 238
Resultat efter finansnetto 85 - 180 -17 -171 145 140 -27 105 163
Årets resultat -6 - 180 -17 -171 107 106 -27 48 97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 633 655 659 641 656 676 690 730 867 124
Omsättningstillgångar 687 679 604 446 287 559 613 175 512 1 011
Tillgångar 1 319 1 335 1 264 1 087 943 1 235 1 303 904 1 379 1 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 931 937 787 606 623 794 687 581 608 560
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 200 200 200 0 250 250 250 0
Kortfristiga skulder 388 297 278 281 119 441 366 73 521 576
Skulder och eget kapital 1 319 1 335 1 264 1 087 943 1 235 1 303 904 1 379 1 136
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 180 200 290 0 238 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 315 0 0 0 219 - 250 156 192
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 26 0 10 32 30 51 75 81 51 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 796 965 730 576 491 817 905 708 822 857
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 796 964 730 576 477 817 905 684 822 857
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 394 190 232 320 270 315 335 210 251
Rörelseresultat, EBITDA 107 - 214 8 -152 184 185 25 169 269
Nettoomsättningförändring -17,43% 32,05% 26,74% 20,75% -41,62% -9,72% 32,31% -16,79% -4,08% -%
Du Pont-modellen 6,67% -% 15,27% -0,64% -17,82% 12,31% 11,20% -0,88% 8,19% 21,04%
Vinstmarginal 11,06% -% 26,44% -1,22% -35,22% 18,60% 16,13% -1,17% 13,75% 27,89%
Bruttovinstmarginal 99,87% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,56% 39,63% 44,66% 28,65% 35,22% 14,44% 27,29% 14,91% -1,09% 50,76%
Soliditet 70,58% 70,19% 62,26% 55,75% 66,07% 64,29% 52,72% 64,27% 44,09% 49,30%
Kassalikviditet 177,06% 228,62% 217,27% 158,72% 241,18% 126,76% 167,49% 239,73% 98,27% 175,52%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...