Visa allt om Idre Mäklaren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 964 730 576 477 817 905 684 822 857 685
Övrig omsättning 1 - - 14 - - 24 - - 22
Rörelseresultat (EBIT) - 191 -7 -172 150 146 -17 102 238 162
Resultat efter finansnetto - 180 -17 -171 145 140 -27 105 163 183
Årets resultat - 180 -17 -171 107 106 -27 48 97 133
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 659 641 656 676 690 730 867 124 608
Omsättningstillgångar 679 604 446 287 559 613 175 512 1 011 326
Tillgångar 1 335 1 264 1 087 943 1 235 1 303 904 1 379 1 136 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 937 787 606 623 794 687 581 608 560 463
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 200 200 200 0 250 250 250 0 0
Kortfristiga skulder 297 278 281 119 441 366 73 521 576 472
Skulder och eget kapital 1 335 1 264 1 087 943 1 235 1 303 904 1 379 1 136 935
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 180 200 290 0 238 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 315 0 0 0 219 - 250 156 192 160
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 10 32 30 51 75 81 51 58 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 965 730 576 491 817 905 708 822 857 707
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 964 730 576 477 817 905 684 822 857 685
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 190 232 320 270 315 335 210 251 273
Rörelseresultat, EBITDA - 214 8 -152 184 185 25 169 269 184
Nettoomsättningförändring 32,05% 26,74% 20,75% -41,62% -9,72% 32,31% -16,79% -4,08% 25,11% -%
Du Pont-modellen 13,71% 15,27% -0,64% -17,82% 12,31% 11,20% -0,88% 8,19% 21,04% 19,68%
Vinstmarginal -% 26,44% -1,22% -35,22% 18,60% 16,13% -1,17% 13,75% 27,89% 26,86%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,63% 44,66% 28,65% 35,22% 14,44% 27,29% 14,91% -1,09% 50,76% -21,31%
Soliditet 70,19% 62,26% 55,75% 66,07% 64,29% 52,72% 64,27% 44,09% 49,30% 49,52%
Kassalikviditet 228,62% 217,27% 158,72% 241,18% 126,76% 167,49% 239,73% 98,27% 175,52% 69,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...