Visa allt om Konsultbolaget Lilla Q AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 151 135 0 0 0 0 388 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 4 -8 -2 -9 -6 388 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 4 492 -2 -10 -6 388 0 0 0
Årets resultat 2 3 490 223 -10 -6 296 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 338 483 700 209 19 116 389 1 1 1
Tillgångar 338 483 700 209 19 116 389 1 1 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 472 619 129 -94 -85 -78 -374 -374 -374
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 11 82 80 114 201 467 375 375 375
Skulder och eget kapital 338 483 700 209 19 116 389 1 1 1
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 - - - - 0
Utdelning till aktieägare 156 156 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 151 135 0 0 0 0 388 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 4 -8 -2 -9 -6 388 0 0 0
Nettoomsättningförändring 11,85% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,89% 0,83% -% -% -% -% 99,74% -% -% -%
Vinstmarginal 1,99% 2,96% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 99,34% 99,26% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 217,22% 349,63% -% -% -% -% -20,10% -% -% -%
Soliditet 94,08% 97,72% 88,43% 61,72% -494,74% -73,28% -20,05% -37 400,00% -37 400,00% -37 400,00%
Kassalikviditet 3 380,00% 4 390,91% 853,66% 261,25% 16,67% 57,71% 83,30% 0,27% 0,27% 0,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...