Visa allt om Impal System Konsult Aktiebolag
Visa allt om Impal System Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 101 462 462 881 2 337 1 606 2 788 2 630 1 821 680
Övrig omsättning 1 - - - - - 470 56 1 38
Rörelseresultat (EBIT) -179 68 -18 116 944 316 439 149 384 25
Resultat efter finansnetto -173 84 7 149 960 319 426 134 362 23
Årets resultat 49 40 0 73 523 168 227 98 362 23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 80 120 220
Omsättningstillgångar 588 990 1 100 1 475 1 998 1 246 1 532 1 088 909 413
Tillgångar 588 990 1 100 1 475 1 998 1 246 1 532 1 168 1 029 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 388 503 655 768 545 876 649 551 189
Obeskattade reserver 262 507 481 481 439 195 111 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 109 211 242 299
Kortfristiga skulder 45 95 116 339 791 506 436 309 236 146
Skulder och eget kapital 588 990 1 100 1 475 1 998 1 246 1 532 1 168 1 029 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 72 244 589 692 761 529 221 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 44 - 0 0 0 87 77 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 59 144 223 424 296 319 257 151 133
Utdelning till aktieägare 160 156 156 152 186 300 500 0 0 0
Omsättning 102 462 462 881 2 337 1 606 3 258 2 686 1 822 718
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 101 462 462 881 2 337 1 606 929 877 607 340
Personalkostnader per anställd (tkr) 83 163 208 448 1 056 1 032 144 323 147 180
Rörelseresultat, EBITDA -179 68 -18 116 944 316 1 792 189 484 126
Nettoomsättningförändring -78,14% 0,00% -47,56% -62,30% 45,52% -42,40% 6,01% 44,43% 167,79% -%
Du Pont-modellen -29,25% 8,48% 0,91% 10,17% 48,00% 25,60% 28,72% 13,18% 37,71% 4,11%
Vinstmarginal -170,30% 18,18% 2,16% 17,03% 41,04% 19,86% 15,78% 5,86% 21,31% 3,82%
Bruttovinstmarginal 93,07% 98,70% 100,00% 93,53% 97,26% 99,75% 100,00% 58,14% 75,56% 99,41%
Rörelsekapital/omsättning 537,62% 193,72% 212,99% 128,94% 51,65% 46,08% 39,31% 29,62% 36,96% 39,26%
Soliditet 82,37% 79,14% 79,83% 68,44% 54,63% 55,27% 62,52% 55,57% 53,55% 29,86%
Kassalikviditet 1 306,67% 1 042,11% 948,28% 435,10% 246,40% 223,91% 325,23% 147,25% 201,27% 234,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...