Visa allt om Printlab AB
Visa allt om Printlab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 420 450 0 2 957 5 820 6 058 5 237 4 831 2 496 2 339
Övrig omsättning - 5 309 458 - - 241 221 302 307
Rörelseresultat (EBIT) 162 189 139 148 -8 39 70 6 59 353
Resultat efter finansnetto 41 17 27 72 -41 6 37 -63 61 352
Årets resultat 32 13 27 57 -41 2 35 -63 123 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 614 5 862 6 111 6 278 954 1 139 1 366 1 518 126 168
Omsättningstillgångar 116 184 455 4 1 942 2 226 1 737 1 544 895 895
Tillgångar 5 729 6 046 6 566 6 282 2 896 3 365 3 103 3 062 1 021 1 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 207 194 167 110 150 149 113 409 286
Obeskattade reserver 0 0 0 8 0 0 0 0 0 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 780 3 960 4 140 4 440 681 851 1 121 1 554 0 0
Kortfristiga skulder 1 710 1 879 2 231 1 667 2 105 2 363 1 833 1 394 612 666
Skulder och eget kapital 5 729 6 046 6 566 6 282 2 896 3 365 3 103 3 062 1 021 1 063
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 363 346 360 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 816 1 981 1 617 1 404 1 434 967 968
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 389 685 666 661 677 350 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0
Omsättning 420 455 309 3 415 5 820 6 058 5 478 5 052 2 798 2 646
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 3 7 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 986 831 1 212 1 309 1 208 624 585
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 326 334 502 618 633 338 351
Rörelseresultat, EBITDA 411 438 306 196 176 266 297 201 101 395
Nettoomsättningförändring -6,67% -% -% -49,19% -3,93% 15,68% 8,40% 93,55% 6,71% -%
Du Pont-modellen 2,83% 3,13% -% 2,36% -0,24% 1,19% 2,29% 0,20% 5,97% 33,21%
Vinstmarginal 38,57% 42,00% -% 5,01% -0,12% 0,66% 1,36% 0,12% 2,44% 15,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 45,62% 62,63% 66,11% 68,74% 74,25% 64,06% 83,37%
Rörelsekapital/omsättning -379,52% -376,67% -% -56,24% -2,80% -2,26% -1,83% 3,10% 11,34% 9,79%
Soliditet 4,19% 3,42% 2,95% 2,75% 3,80% 4,46% 4,80% 3,69% 40,06% 34,42%
Kassalikviditet 6,78% 9,79% 20,39% 0,24% 58,29% 60,64% 54,01% 70,44% 96,41% 92,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...