Visa allt om Krib Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Krib Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 940 4 475 4 771 4 829 4 137 3 906 3 868 3 450 2 851 2 296
Övrig omsättning - 3 195 572 268 - - 550 - -
Rörelseresultat (EBIT) 578 259 615 1 017 592 16 421 741 265 95
Resultat efter finansnetto 472 130 499 881 494 -63 349 571 170 48
Årets resultat 367 101 383 203 252 209 144 123 99 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 779 5 895 5 080 5 661 3 339 2 740 3 443 3 295 2 689 1 336
Omsättningstillgångar 1 385 1 032 909 1 124 1 088 798 858 647 512 761
Tillgångar 6 165 6 927 5 989 6 785 4 427 3 537 4 301 3 942 3 201 2 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 965 798 947 764 688 436 327 277 242 232
Obeskattade reserver 1 153 1 153 1 153 1 153 553 403 753 601 204 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 699 3 707 2 835 3 382 2 043 1 480 1 773 1 751 1 616 641
Kortfristiga skulder 1 347 1 268 1 054 1 486 1 143 1 219 1 447 1 313 1 138 1 045
Skulder och eget kapital 6 165 6 927 5 989 6 785 4 427 3 537 4 301 3 942 3 201 2 098
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 426 414 396 365 333 325 377 402
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 121 1 024 710 947 856 762 736 692 618 382
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 403 346 371 407 356 309 455 317 448 304
Utdelning till aktieägare 250 200 250 200 127 0 100 94 89 89
Omsättning 4 940 4 478 4 966 5 401 4 405 3 906 3 868 4 000 2 851 2 296
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 647 1 492 1 193 1 207 1 034 977 967 863 950 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 461 380 447 409 365 384 338 452 363
Rörelseresultat, EBITDA 1 443 1 116 1 353 1 892 1 565 1 310 1 475 1 624 744 538
Nettoomsättningförändring 10,39% -6,20% -1,20% 16,73% 5,91% 0,98% 12,12% 21,01% 24,17% -%
Du Pont-modellen 9,39% 3,75% 10,34% 15,08% 13,55% 0,45% 9,79% 18,80% 8,28% 4,53%
Vinstmarginal 11,72% 5,81% 12,97% 21,18% 14,50% 0,41% 10,88% 21,48% 9,29% 4,14%
Bruttovinstmarginal 70,55% 67,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6,75%
Rörelsekapital/omsättning 0,77% -5,27% -3,04% -7,50% -1,33% -10,78% -15,23% -19,30% -21,96% -12,37%
Soliditet 30,24% 24,50% 30,83% 23,78% 24,75% 20,72% 20,51% 18,00% 12,15% 17,20%
Kassalikviditet 102,52% 80,84% 86,24% 75,64% 95,19% 65,46% 59,30% 49,28% 44,99% 72,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...