Visa allt om Mats Svanlund Aktiebolag
Visa allt om Mats Svanlund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 677 3 015 2 838 2 954 2 881 2 956 3 208 3 402 3 352 3 271
Övrig omsättning 330 - 78 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 225 151 -30 -73 1 113 154 232 163
Resultat efter finansnetto -50 210 125 -41 -74 -2 107 134 209 148
Årets resultat -50 215 43 -41 4 -3 56 107 95 105
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 522 715 579 57 113 278 400 477 312
Omsättningstillgångar 423 269 223 213 266 364 345 442 312 343
Tillgångar 423 791 938 792 324 477 622 841 789 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 393 178 135 176 172 205 249 232 237
Obeskattade reserver 0 0 68 0 0 82 82 54 72 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 284 342 0 0 60 152 94 104
Kortfristiga skulder 79 398 409 315 147 223 275 386 390 313
Skulder och eget kapital 423 791 938 792 324 477 622 841 789 654
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 520 621 590 525 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 507 1 626 1 506 1 697 1 677 1 119 1 152 1 213 1 349 1 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 161 355 348 456 430 416 461 547 546 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 100 90 100
Omsättning 1 007 3 015 2 916 2 954 2 881 2 956 3 208 3 402 3 352 3 271
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 113 503 473 422 412 422 458 486 479 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 339 333 320 323 321 341 362 359 362
Rörelseresultat, EBITDA -44 418 344 29 -18 60 235 279 332 318
Nettoomsättningförändring -77,55% 6,24% -3,93% 2,53% -2,54% -7,86% -5,70% 1,49% 2,48% -%
Du Pont-modellen -9,22% 28,45% 16,10% -3,66% -22,53% 0,21% 18,17% 18,31% 29,40% 24,92%
Vinstmarginal -5,76% 7,46% 5,32% -0,98% -2,53% 0,03% 3,52% 4,53% 6,92% 4,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,81% -4,28% -6,55% -3,45% 4,13% 4,77% 2,18% 1,65% -2,33% 0,92%
Soliditet 81,09% 49,68% 24,63% 17,05% 54,32% 48,73% 42,67% 34,23% 35,97% 36,24%
Kassalikviditet 535,44% 67,59% 54,52% 67,62% 180,95% 163,23% 125,45% 114,51% 80,00% 109,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...