Visa allt om Denander & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 735 777 742 613 731 809 727 881 943 875
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -72 -61 18 -6 -38 7 -12 99 20
Resultat efter finansnetto 8 -72 -60 20 -3 -43 7 -1 152 56
Årets resultat 8 -72 -60 20 -3 -42 4 0 105 36
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 48 48 48 48 58 106 175 181 186
Omsättningstillgångar 320 327 294 478 367 271 201 392 399 142
Tillgångar 320 375 342 526 415 329 307 567 579 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 52 51 96 76 79 150 186 247 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 145 198 216 153 198 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 115 124 74 277 141 250 156 381 333 146
Skulder och eget kapital 320 375 342 526 415 329 307 567 579 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 160 72 146 217 62
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 94 120 70 140 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 28 80 98 69 44 103 80 102 125 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 40 60 40
Omsättning 735 777 742 613 731 819 727 881 943 875
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 735 777 742 613 731 809 727 881 943 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 72 178 222 148 259 267 162 251 352 172
Rörelseresultat, EBITDA 8 -72 -61 18 4 -31 17 2 114 33
Nettoomsättningförändring -5,41% 4,72% 21,04% -16,14% -9,64% 11,28% -17,48% -6,57% 7,77% -%
Du Pont-modellen 2,50% -19,20% -17,25% 3,99% -0,72% -11,25% 2,61% -0,18% 26,25% 17,68%
Vinstmarginal 1,09% -9,27% -7,95% 3,43% -0,41% -4,57% 1,10% -0,11% 16,12% 6,63%
Bruttovinstmarginal 29,25% 41,83% 49,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,89% 26,13% 29,65% 32,79% 30,92% 2,60% 6,19% 1,25% 7,00% -0,46%
Soliditet 18,75% 13,87% 14,91% 18,25% 18,31% 24,01% 48,86% 32,80% 42,66% 55,49%
Kassalikviditet 278,26% 263,71% 397,30% 172,56% 260,28% 108,40% 128,85% 102,89% 119,82% 97,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...