Visa allt om Datexpro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 309 2 206 4 199 4 562 4 660 3 375 2 129 1 978 2 033 1 600
Övrig omsättning 1 539 556 662 572 214 107 52 - -
Rörelseresultat (EBIT) -414 -82 35 -45 358 224 -84 70 82 185
Resultat efter finansnetto -419 -103 41 -52 367 217 -91 66 82 182
Årets resultat -276 -105 6 -11 190 112 -71 45 59 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 8 54 62 149 100 36 41 63 88
Omsättningstillgångar 258 485 1 679 1 191 1 735 1 083 696 578 621 571
Tillgångar 261 493 1 733 1 253 1 885 1 183 733 619 684 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -55 221 326 320 414 239 127 238 269 275
Obeskattade reserver 0 143 150 128 168 66 0 20 20 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 151 0 0 0 91 50 64 43 0 120
Kortfristiga skulder 166 130 1 257 805 1 211 828 542 318 395 241
Skulder och eget kapital 261 493 1 733 1 253 1 885 1 183 733 619 684 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 195 152 210 149 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 125 1 113 2 121 2 653 2 125 1 218 817 506 225 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 305 667 1 053 891 547 357 310 169 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 310 2 745 4 755 5 224 5 232 3 589 2 236 2 030 2 033 1 600
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 8 10 12 8 7 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 309 552 525 456 388 422 304 396 678 800
Personalkostnader per anställd (tkr) 155 360 379 379 255 253 199 219 196 214
Rörelseresultat, EBITDA -409 -77 55 -30 393 246 -64 98 123 223
Nettoomsättningförändring -85,99% -47,46% -7,96% -2,10% 38,07% 58,53% 7,63% -2,71% 27,06% -%
Du Pont-modellen -158,62% -16,63% 2,60% -3,51% 20,37% 19,02% -11,46% 11,47% 12,43% 28,22%
Vinstmarginal -133,98% -3,72% 1,07% -0,96% 8,24% 6,67% -3,95% 3,59% 4,18% 11,62%
Bruttovinstmarginal 68,61% 78,24% 84,90% 91,91% 83,30% 85,78% 82,06% 82,96% 56,03% 61,62%
Rörelsekapital/omsättning 29,77% 16,09% 10,05% 8,46% 11,24% 7,56% 7,23% 13,14% 11,12% 20,62%
Soliditet -21,07% 67,45% 25,56% 33,07% 28,53% 24,31% 17,33% 40,78% 41,43% 44,24%
Kassalikviditet 72,29% 263,85% 119,01% 126,09% 131,96% 113,77% 86,53% 115,72% 115,44% 167,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...