Visa allt om All American AB
Visa allt om All American AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 031 8 949 8 962 8 746 8 953 9 154 8 230 7 532 6 627 5 105
Övrig omsättning - 751 1 044 974 1 184 732 285 344 120 -
Rörelseresultat (EBIT) 241 866 721 514 294 443 249 288 474 -298
Resultat efter finansnetto 224 815 649 408 174 386 215 224 387 -347
Årets resultat 299 502 425 223 140 207 155 117 374 -321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 290 427 422 562 978 9 15 25 35
Omsättningstillgångar 5 494 3 287 4 040 3 148 3 742 3 256 2 647 2 441 2 827 1 662
Tillgångar 5 646 3 577 4 467 3 570 4 303 4 234 2 656 2 456 2 852 1 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 185 1 286 1 184 879 736 746 659 594 477 104
Obeskattade reserver 320 495 330 230 130 155 55 55 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 602 632 1 071 1 501 1 529 2 139 786 564 1 065 1 133
Kortfristiga skulder 3 539 1 165 1 883 960 1 908 1 193 1 155 1 242 1 310 460
Skulder och eget kapital 5 646 3 577 4 467 3 570 4 303 4 234 2 656 2 456 2 852 1 696
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 819 720 766 339 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 840 846 794 632 727 0 0 0 67 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 476 512 402 325 327 365 346 234 111 59
Utdelning till aktieägare 300 400 400 120 80 150 120 90 0 0
Omsättning 12 031 9 700 10 006 9 720 10 137 9 886 8 515 7 876 6 747 5 105
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 016 4 475 2 987 4 373 2 984 3 051 2 743 2 511 2 209 1 702
Personalkostnader per anställd (tkr) 678 701 409 497 359 406 362 333 172 102
Rörelseresultat, EBITDA 379 1 003 859 654 414 554 255 298 484 -283
Nettoomsättningförändring 34,44% -0,15% 2,47% -2,31% -2,20% 11,23% 9,27% 13,66% 29,81% -%
Du Pont-modellen 4,41% 24,24% 16,16% 14,54% 6,97% 10,58% 9,64% 12,05% 16,62% -16,63%
Vinstmarginal 2,07% 9,69% 8,06% 5,93% 3,35% 4,89% 3,11% 3,93% 7,15% -5,52%
Bruttovinstmarginal 27,66% 39,19% 31,22% 26,98% 28,77% 34,62% 39,22% 37,63% 37,36% 29,60%
Rörelsekapital/omsättning 16,25% 23,71% 24,07% 25,02% 20,48% 22,54% 18,13% 15,92% 22,89% 23,55%
Soliditet 25,41% 46,75% 32,27% 29,37% 19,33% 20,32% 26,34% 25,80% 16,73% 6,13%
Kassalikviditet 78,61% 86,09% 40,95% 99,69% 44,71% 80,89% 78,96% 58,62% 68,63% 155,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...