Visa allt om URPAUL AB
Visa allt om URPAUL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 1 291 3 292 3 063 3 277 3 482 3 414 3 250 2 924 2 928
Övrig omsättning 142 793 23 - - - - - 4 12
Rörelseresultat (EBIT) 57 512 119 106 182 299 126 249 205 130
Resultat efter finansnetto 63 531 182 125 136 281 145 219 202 131
Årets resultat 106 473 160 125 85 240 118 124 102 48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 623 394 250 311 373 222 312 281 359
Omsättningstillgångar 428 783 877 851 929 1 238 1 495 1 386 1 281 1 111
Tillgångar 738 1 406 1 271 1 101 1 240 1 611 1 717 1 698 1 562 1 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 610 660 343 333 352 394 282 286 251 238
Obeskattade reserver 0 77 157 175 228 238 299 321 292 248
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 46 228 228 328 328 328
Kortfristiga skulder 129 669 771 592 614 751 908 764 691 656
Skulder och eget kapital 738 1 406 1 271 1 101 1 240 1 611 1 717 1 698 1 562 1 470
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 215 270 223 216 230 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 343 765 758 529 501 453 489 439 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 104 272 241 246 266 432 256 303 359
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 144 127 128 121 90 89
Omsättning 142 2 084 3 315 3 063 3 277 3 482 3 414 3 250 2 928 2 940
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 430 1 097 1 021 1 092 1 161 1 138 1 083 731 732
Personalkostnader per anställd (tkr) - 179 365 351 348 373 386 359 254 279
Rörelseresultat, EBITDA 102 572 178 167 244 391 216 343 300 216
Nettoomsättningförändring -100,00% -60,78% 7,48% -6,53% -5,89% 1,99% 5,05% 11,15% -0,14% -%
Du Pont-modellen -% 37,77% 14,32% 11,63% 15,73% 19,30% 9,84% 15,55% 15,43% 10,95%
Vinstmarginal -% 41,13% 5,53% 4,18% 5,95% 8,93% 4,95% 8,12% 8,24% 5,50%
Bruttovinstmarginal -% 52,83% 61,18% 62,59% 60,57% 66,97% 64,29% 70,62% 70,42% 69,47%
Rörelsekapital/omsättning -% 8,83% 3,22% 8,46% 9,61% 13,99% 17,19% 19,14% 20,18% 15,54%
Soliditet 82,66% 51,21% 36,62% 41,96% 41,94% 35,34% 29,26% 30,45% 29,53% 28,34%
Kassalikviditet 331,78% 117,04% 66,93% 77,20% 83,88% 111,45% 118,50% 121,34% 133,72% 103,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...