Visa allt om Västkustens Bo- & Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om Västkustens Bo- & Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 842 951 3 139 3 845 4 345 4 430 4 328 8 116 8 551 8 236
Övrig omsättning - 30 14 - - - 280 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 -551 14 96 -419 4 308 -419 334 158
Resultat efter finansnetto 16 -538 -2 61 -457 -6 373 -453 328 143
Årets resultat 16 -538 -2 61 -457 -6 360 -364 164 140
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 18 30 21 29 12 6 13 32 32
Omsättningstillgångar 631 214 580 933 1 147 1 975 1 195 1 256 2 181 1 370
Tillgångar 640 232 610 953 1 176 1 987 1 200 1 269 2 213 1 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 -361 177 179 117 491 497 136 516 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 331 418 83 128 381 340 72 269 426 0
Kortfristiga skulder 174 175 351 646 677 1 156 631 863 1 181 1 050
Skulder och eget kapital 640 232 610 953 1 176 1 987 1 200 1 269 2 213 1 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 468 375 424 396 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 85 441 908 1 214 1 427 1 413 1 142 2 781 2 343 2 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 310 535 643 701 795 682 1 376 1 181 1 088
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Omsättning 842 981 3 153 3 845 4 345 4 430 4 608 8 119 8 551 8 236
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 4 4 5 6 6 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 842 317 785 961 869 738 721 738 777 749
Personalkostnader per anställd (tkr) 234 251 364 465 419 434 358 420 364 353
Rörelseresultat, EBITDA 65 -539 26 104 -411 13 315 -412 349 172
Nettoomsättningförändring -11,46% -69,70% -18,36% -11,51% -1,92% 2,36% -46,67% -5,09% 3,82% -%
Du Pont-modellen 8,91% -218,10% 2,30% 10,07% -35,63% 0,25% 34,00% -32,62% 16,00% 11,34%
Vinstmarginal 6,77% -53,21% 0,45% 2,50% -9,64% 0,11% 9,43% -5,10% 4,14% 1,93%
Bruttovinstmarginal 72,80% 69,51% 62,25% 64,24% 55,63% 64,04% 70,77% 71,19% 63,52% 64,63%
Rörelsekapital/omsättning 54,28% 4,10% 7,30% 7,46% 10,82% 18,49% 13,03% 4,84% 11,69% 3,89%
Soliditet 21,09% -155,60% 29,02% 18,78% 9,95% 24,71% 41,42% 10,72% 26,21% 25,11%
Kassalikviditet 362,64% 122,29% 165,24% 144,43% 133,97% 125,43% 189,38% 142,06% 180,78% 130,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...