Visa allt om Åselby Specialtransport Aktiebolag
Visa allt om Åselby Specialtransport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 125 1 877 2 038 2 248 2 377 2 152 2 274 2 679 2 988 3 127
Övrig omsättning 381 130 24 412 - - 120 8 157 -
Rörelseresultat (EBIT) 180 116 -327 560 474 19 -71 -269 313 95
Resultat efter finansnetto 176 45 -424 483 482 39 -65 -303 290 87
Årets resultat 496 41 11 123 234 75 10 0 85 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 243 3 347 3 504 4 262 782 986 1 349 1 773 2 289 1 295
Omsättningstillgångar 1 464 737 816 992 1 334 853 749 624 947 812
Tillgångar 1 707 4 085 4 319 5 253 2 116 1 838 2 098 2 397 3 236 2 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 354 957 916 1 006 883 648 573 563 571 486
Obeskattade reserver 148 600 600 1 035 709 540 581 656 959 779
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 51 1 987 2 261 2 582 149 244 460 694 989 236
Kortfristiga skulder 155 539 542 631 375 406 484 484 716 605
Skulder och eget kapital 1 707 4 085 4 319 5 253 2 116 1 838 2 098 2 397 3 236 2 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 5 14 50 123 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 60 50
Löner till övriga anställda 490 400 471 532 439 456 615 610 581 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 119 132 133 189 155 167 256 265 241 259
Utdelning till aktieägare 100 0 0 100 0 0 0 0 9 0
Omsättning 1 506 2 007 2 062 2 660 2 377 2 152 2 394 2 687 3 145 3 127
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 375 626 679 749 792 717 758 893 996 1 042
Personalkostnader per anställd (tkr) 217 183 217 244 216 222 301 315 336 382
Rörelseresultat, EBITDA 210 592 111 958 752 391 353 247 813 458
Nettoomsättningförändring -40,06% -7,90% -9,34% -5,43% 10,46% -5,36% -15,12% -10,34% -4,45% -%
Du Pont-modellen 12,19% 3,45% -7,11% 11,27% 23,35% 2,99% -1,86% -9,76% 10,72% 5,41%
Vinstmarginal 18,49% 7,51% -15,06% 26,33% 20,78% 2,56% -1,72% -8,73% 11,61% 3,65%
Bruttovinstmarginal 62,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 116,36% 10,55% 13,44% 16,06% 40,34% 20,77% 11,65% 5,23% 7,73% 6,62%
Soliditet 86,08% 34,88% 32,04% 33,67% 66,42% 56,91% 47,72% 43,19% 38,98% 49,69%
Kassalikviditet 944,52% 136,73% 150,55% 157,21% 355,73% 210,10% 154,75% 128,93% 132,26% 134,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...