Visa allt om Gimle Revision Aktiebolag
Visa allt om Gimle Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 572 768 785 752 897 985 1 067 1 024 1 077 1 049
Övrig omsättning 2 9 13 67 114 73 71 73 60 31
Rörelseresultat (EBIT) 342 447 327 282 160 111 97 82 189 177
Resultat efter finansnetto 363 530 334 292 169 118 105 86 190 178
Årets resultat 261 326 178 159 122 85 75 59 136 125
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 77 353 199 190 320 140 42 72 27
Omsättningstillgångar 939 759 249 286 208 178 384 401 462 425
Tillgångar 992 836 601 485 398 498 523 443 534 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 450 325 296 268 421 395 360 381 265
Obeskattade reserver 315 288 178 74 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 266 97 99 114 130 78 127 83 152 187
Skulder och eget kapital 992 836 601 485 398 498 523 443 534 452
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 326 346 452 409 375 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 63 77 114 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 10 12 18 110 184 223 228 257 218
Utdelning till aktieägare 127 300 200 150 130 75 60 40 80 20
Omsättning 574 777 798 819 1 011 1 058 1 138 1 097 1 137 1 080
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 572 - 785 752 897 985 1 067 1 024 1 077 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 - 146 179 512 568 674 664 676 657
Rörelseresultat, EBITDA 365 466 328 282 172 123 115 112 204 188
Nettoomsättningförändring -25,52% -2,17% 4,39% -16,16% -8,93% -7,69% 4,20% -4,92% 2,67% -%
Du Pont-modellen 36,69% 64,00% 56,24% 60,21% 42,46% 23,90% 20,27% 19,41% 35,58% 39,38%
Vinstmarginal 63,64% 69,66% 43,06% 38,83% 18,84% 12,08% 9,93% 8,40% 17,64% 16,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 117,66% 86,20% 19,11% 22,87% 8,70% 10,15% 24,09% 31,05% 28,78% 22,69%
Soliditet 66,30% 80,70% 77,18% 72,28% 67,34% 84,54% 75,53% 81,26% 71,35% 58,63%
Kassalikviditet 353,01% 782,47% 251,52% 250,88% 160,00% 228,21% 302,36% 483,13% 303,95% 227,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...