Visa allt om Mangiamo AB
Visa allt om Mangiamo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 461 9 301 10 494 11 779 12 932 13 775 6 286 5 487 2 731 2 493
Övrig omsättning 114 316 423 37 18 325 - - - 546
Rörelseresultat (EBIT) -664 83 173 306 -948 -925 -179 -155 -208 128
Resultat efter finansnetto -773 -25 23 86 -1 051 -955 -247 -213 -229 129
Årets resultat -773 -25 23 86 -1 051 -955 -247 -213 -101 142
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 111 2 071 2 268 2 637 3 619 4 035 2 935 1 239 1 331 0
Omsättningstillgångar 369 505 618 939 790 1 073 584 344 424 967
Tillgångar 2 480 2 577 2 886 3 576 4 409 5 108 3 519 1 583 1 755 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 191 216 193 107 108 17 235 449 750
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 493 968 1 062 1 810 2 380 3 428 2 225 623 812 0
Kortfristiga skulder 1 869 1 418 1 608 1 573 1 922 1 572 1 277 725 495 89
Skulder och eget kapital 2 480 2 577 2 886 3 576 4 409 5 108 3 519 1 583 1 755 967
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 220 182 202 132 0 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 789 2 754 2 891 3 331 3 568 4 047 1 319 950 435 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 760 803 864 981 1 164 1 280 505 317 132 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 8 575 9 617 10 917 11 816 12 950 14 100 6 286 5 487 2 731 3 039
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 25 27 9 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 651 715 807 906 517 510 698 915 683 623
Personalkostnader per anställd (tkr) 275 276 297 331 196 201 218 242 145 263
Rörelseresultat, EBITDA -447 457 539 682 -398 -387 13 34 -39 128
Nettoomsättningförändring -9,03% -11,37% -10,91% -8,92% -6,12% 119,14% 14,56% 100,92% 9,55% -%
Du Pont-modellen -26,77% 3,22% 5,99% 8,56% -21,50% -18,11% -5,00% -9,60% -11,51% 13,44%
Vinstmarginal -7,85% 0,89% 1,65% 2,60% -7,33% -6,72% -2,80% -2,77% -7,40% 5,21%
Bruttovinstmarginal 61,80% 63,05% 62,13% 63,10% 57,17% 55,73% 51,53% 46,33% 46,58% 51,22%
Rörelsekapital/omsättning -17,73% -9,82% -9,43% -5,38% -8,75% -3,62% -11,02% -6,94% -2,60% 35,22%
Soliditet 4,76% 7,41% 7,48% 5,40% 2,43% 2,11% 0,48% 14,85% 25,58% 87,09%
Kassalikviditet 7,65% 17,35% 22,33% 35,09% 21,80% 39,12% 29,44% 18,90% 41,82% 1 086,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...