Visa allt om Wretlings Transport Aktiebolag
Visa allt om Wretlings Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 202 5 382 5 710 7 776 9 093 7 014 6 704 6 207 6 266 5 103
Övrig omsättning 3 15 65 - 291 - 35 139 19 474
Rörelseresultat (EBIT) 321 250 377 53 286 252 -25 -352 354 475
Resultat efter finansnetto 235 143 205 -249 -60 5 -158 -511 174 323
Årets resultat 143 139 205 -249 -60 5 -138 0 83 71
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 286 2 401 3 020 5 504 6 641 5 727 4 348 4 760 3 373 3 490
Omsättningstillgångar 998 925 989 950 1 064 1 136 1 065 903 1 260 900
Tillgångar 3 285 3 326 4 009 6 453 7 705 6 862 5 413 5 663 4 633 4 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 200 61 -144 104 164 159 296 376 344
Obeskattade reserver 50 0 0 0 0 0 0 20 537 482
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 380 1 612 2 264 3 496 4 589 4 025 3 230 3 549 1 930 2 278
Kortfristiga skulder 1 511 1 515 1 684 3 102 3 011 2 673 2 024 1 798 1 789 1 288
Skulder och eget kapital 3 285 3 326 4 009 6 453 7 705 6 862 5 413 5 663 4 633 4 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 145 84 150 98 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 1 730 1 702 1 485 2 093 2 437 1 345 1 352 1 299 1 071 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 469 438 551 687 821 555 419 503 461 379
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 80 50
Omsättning 5 205 5 397 5 775 7 776 9 384 7 014 6 739 6 346 6 285 5 577
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 5 6 4 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 040 1 076 1 428 1 555 1 516 1 754 1 676 1 241 1 253 1 276
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 433 518 570 550 579 536 442 366 406
Rörelseresultat, EBITDA 1 085 1 029 1 464 1 208 1 511 1 190 799 332 1 086 1 146
Nettoomsättningförändring -3,34% -5,74% -26,57% -14,48% 29,64% 4,62% 8,01% -0,94% 22,79% -%
Du Pont-modellen 9,77% 7,52% 9,40% 0,98% 3,71% 3,69% -0,46% -6,22% 7,66% 10,82%
Vinstmarginal 6,17% 4,65% 6,60% 0,81% 3,15% 3,61% -0,37% -5,67% 5,67% 9,31%
Bruttovinstmarginal 70,13% 65,79% 66,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,86% -10,96% -12,17% -27,67% -21,41% -21,91% -14,30% -14,42% -8,44% -7,60%
Soliditet 11,63% 6,01% 1,52% -2,23% 1,35% 2,39% 2,94% 5,48% 16,46% 15,74%
Kassalikviditet 66,05% 61,06% 58,73% 30,63% 35,34% 42,50% 52,62% 50,22% 70,43% 69,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...