Visa allt om Ka-Di Kontorsbackup Aktiebolag
Visa allt om Ka-Di Kontorsbackup Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 577 621 721 675 684 671 732 360 328 335
Övrig omsättning 65 4 - - - - 1 16 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 12 6 23 23 16 15 16 -28 -3
Resultat efter finansnetto 1 6 1 16 11 5 8 6 -39 -13
Årets resultat 1 4 0 14 11 5 8 6 -39 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 193 220 180 180 180 180 180 181 182 184
Omsättningstillgångar 171 58 123 76 49 65 106 77 105 104
Tillgångar 364 278 303 256 229 245 286 258 287 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 120 115 116 101 90 84 77 71 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 64 20 37 0 44 76 132 116 133 129
Kortfristiga skulder 180 138 150 141 83 79 70 65 83 50
Skulder och eget kapital 364 278 303 256 229 245 286 258 287 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 162 155 139 98 101 120 93 90 88 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 219 207 246 268 252 168 236 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 59 60 100 82 98 109 169 66 56 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 642 625 721 675 684 671 733 376 331 335
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 289 311 361 338 342 336 366 360 328 335
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 229 259 235 237 214 265 187 166 162
Rörelseresultat, EBITDA 6 12 6 23 23 16 16 17 -26 1
Nettoomsättningförändring -7,09% -13,87% 6,81% -1,32% 1,94% -8,33% 103,33% 9,76% -2,09% -%
Du Pont-modellen 1,92% 4,32% 1,98% 8,98% 10,04% 6,53% 6,29% 6,20% -9,76% -0,69%
Vinstmarginal 1,21% 1,93% 0,83% 3,41% 3,36% 2,38% 2,46% 4,44% -8,54% -0,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,56% -12,88% -3,74% -9,63% -4,97% -2,09% 4,92% 3,33% 6,71% 16,12%
Soliditet 33,24% 43,17% 37,95% 45,31% 44,10% 36,73% 29,37% 29,84% 24,74% 38,19%
Kassalikviditet 95,00% 42,03% 82,00% 53,90% 59,04% 82,28% 117,14% 63,08% 80,72% 124,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...