Visa allt om Ka-Di Kontorsbackup Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 621 721 675 684 671 732 360 328 335 360
Övrig omsättning 4 - - - - 1 16 3 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 12 6 23 23 16 15 16 -28 -3 10
Resultat efter finansnetto 6 1 16 11 5 8 6 -39 -13 0
Årets resultat 4 0 14 11 5 8 6 -39 -13 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 180 180 180 180 180 181 182 184 188
Omsättningstillgångar 58 123 76 49 65 106 77 105 104 122
Tillgångar 278 303 256 229 245 286 258 287 288 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 115 116 101 90 84 77 71 110 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 37 0 44 76 132 116 133 129 135
Kortfristiga skulder 138 150 141 83 79 70 65 83 50 54
Skulder och eget kapital 278 303 256 229 245 286 258 287 288 310
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 155 139 98 101 120 93 90 88 77 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 207 246 268 252 168 236 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 60 100 82 98 109 169 66 56 56 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 625 721 675 684 671 733 376 331 335 362
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 311 361 338 342 336 366 360 328 335 360
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 259 235 237 214 265 187 166 162 152
Rörelseresultat, EBITDA 12 6 23 23 16 16 17 -26 1 20
Nettoomsättningförändring -13,87% 6,81% -1,32% 1,94% -8,33% 103,33% 9,76% -2,09% -6,94% -%
Du Pont-modellen 4,32% 1,98% 8,98% 10,04% 6,53% 6,29% 6,20% -9,76% -0,69% 3,23%
Vinstmarginal 1,93% 0,83% 3,41% 3,36% 2,38% 2,46% 4,44% -8,54% -0,60% 2,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,88% -3,74% -9,63% -4,97% -2,09% 4,92% 3,33% 6,71% 16,12% 18,89%
Soliditet 43,17% 37,95% 45,31% 44,10% 36,73% 29,37% 29,84% 24,74% 38,19% 39,35%
Kassalikviditet 42,03% 82,00% 53,90% 59,04% 82,28% 117,14% 63,08% 80,72% 124,00% 105,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...