Visa allt om Örebro Förpackningsteknik Aktiebolag
Visa allt om Örebro Förpackningsteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 593 3 068 2 594 2 124 2 215 2 345 1 499 1 998 2 147 1 812
Övrig omsättning 216 207 201 198 178 178 173 165 163 -
Rörelseresultat (EBIT) -93 227 -121 -107 -5 199 -111 286 237 41
Resultat efter finansnetto -121 193 -171 -133 -18 183 -119 244 172 -27
Årets resultat -121 193 -171 -95 -3 104 -42 119 168 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 100 111 49 77 110 125 109 111 120
Omsättningstillgångar 506 812 883 921 764 856 621 688 821 915
Tillgångar 574 911 995 970 840 966 746 797 932 1 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 258 65 236 331 334 242 297 178 10
Obeskattade reserver 0 0 0 0 39 54 0 77 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 299 321 221 121 190 123 115 325 433
Kortfristiga skulder 437 355 609 513 350 389 381 308 430 592
Skulder och eget kapital 574 911 995 970 840 966 746 797 932 1 035
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 90 165 105 35 28 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 1 556 1 251 1 209 1 090 1 042 938 710 634 749 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 420 387 320 321 349 331 228 217 268 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0
Omsättning 3 809 3 275 2 795 2 322 2 393 2 523 1 672 2 163 2 310 1 812
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 513 511 432 354 369 391 300 400 429 362
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 279 256 242 249 243 216 186 214 169
Rörelseresultat, EBITDA -61 258 -93 -79 27 237 -68 326 313 157
Nettoomsättningförändring 17,11% 18,27% 22,13% -4,11% -5,54% 56,44% -24,97% -6,94% 18,49% -%
Du Pont-modellen -16,20% 24,92% -12,16% -10,00% 1,19% 22,46% -12,60% 36,64% 26,29% 3,96%
Vinstmarginal -2,59% 7,40% -4,66% -4,57% 0,45% 9,25% -6,27% 14,61% 11,41% 2,26%
Bruttovinstmarginal 70,39% 73,76% 80,49% 86,63% 82,39% 88,57% 85,72% 79,48% 79,18% 79,58%
Rörelsekapital/omsättning 1,92% 14,90% 10,56% 19,21% 18,69% 19,91% 16,01% 19,02% 18,21% 17,83%
Soliditet 23,69% 28,32% 6,53% 24,33% 42,83% 38,70% 32,44% 44,22% 19,10% 0,97%
Kassalikviditet 68,42% 161,69% 96,72% 116,96% 137,14% 128,02% 102,62% 137,01% 114,42% 87,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...