Visa allt om Ryggakuten PN Konsult AB
Visa allt om Ryggakuten PN Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 960 5 866 5 264 4 100 4 223 3 657 3 079 2 980 2 720 2 341
Övrig omsättning 75 71 27 - 12 - 46 - 305 378
Rörelseresultat (EBIT) 494 629 392 188 168 428 129 -11 134 131
Resultat efter finansnetto 486 613 381 165 180 419 82 -13 132 110
Årets resultat 370 351 277 146 144 229 45 12 110 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 319 281 296 186 310 404 256 303 376 507
Omsättningstillgångar 2 045 1 653 1 406 1 095 1 133 1 083 761 876 913 721
Tillgångar 2 364 1 934 1 701 1 281 1 442 1 487 1 017 1 180 1 289 1 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 083 1 013 862 715 699 755 527 482 559 499
Obeskattade reserver 289 289 139 123 168 185 90 90 125 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 117 189 258 149 205 302 114 309 330 389
Kortfristiga skulder 875 443 442 294 370 244 286 299 274 184
Skulder och eget kapital 2 364 1 934 1 701 1 281 1 442 1 487 1 017 1 180 1 289 1 228
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 384 360 360 351 351 351 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 165 1 399 1 129 1 032 1 208 958 890 775 735 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 423 481 431 523 654 528 481 467 475 437
Utdelning till aktieägare 300 300 200 130 130 200 0 0 90 50
Omsättning 7 035 5 937 5 291 4 100 4 235 3 657 3 125 2 980 3 025 2 719
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 740 1 467 1 755 1 025 845 914 770 745 680 780
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 481 536 499 451 470 440 412 398 475
Rörelseresultat, EBITDA 611 779 522 311 298 599 241 139 297 313
Nettoomsättningförändring 18,65% 11,44% 28,39% -2,91% 15,48% 18,77% 3,32% 9,56% 16,19% -%
Du Pont-modellen 20,90% 32,52% 23,75% 14,75% 13,73% 29,12% 13,08% 0,51% 12,02% 10,83%
Vinstmarginal 7,10% 10,72% 7,67% 4,61% 4,69% 11,84% 4,32% 0,20% 5,70% 5,68%
Bruttovinstmarginal 53,43% 65,51% 99,73% 99,24% 99,38% 98,14% 98,25% 98,05% 96,69% 99,19%
Rörelsekapital/omsättning 16,81% 20,63% 18,31% 19,54% 18,07% 22,94% 15,43% 19,36% 23,49% 22,94%
Soliditet 55,35% 64,03% 57,05% 62,89% 57,06% 59,94% 58,34% 46,34% 50,35% 49,72%
Kassalikviditet 231,20% 364,33% 300,68% 356,80% 293,24% 420,08% 254,20% 283,61% 331,02% 391,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...