Visa allt om AGES Machining Värnamo AB
Visa allt om AGES Machining Värnamo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 187 017 175 100 171 141 155 273 164 274 130 354 77 713 174 178 176 286 137 748
Övrig omsättning 40 125 170 12 686 49 18 49 10 134
Rörelseresultat (EBIT) 8 263 1 205 -3 052 -1 346 9 569 387 -7 787 10 565 16 101 17 410
Resultat efter finansnetto 7 934 544 -3 968 -2 191 9 678 422 -7 690 10 595 15 751 17 320
Årets resultat 466 957 -1 763 -1 092 11 091 3 452 -3 428 8 557 14 374 12 577
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 252 20 047 19 774 24 678 21 848 25 081 29 177 33 483 39 729 40 374
Omsättningstillgångar 70 779 70 359 70 522 63 787 59 256 60 215 41 672 48 783 46 701 44 163
Tillgångar 97 031 90 406 90 296 88 465 81 104 85 296 70 849 82 266 86 430 84 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 615 16 289 15 332 15 433 15 756 39 983 37 471 37 648 34 851 20 507
Obeskattade reserver 5 306 5 825 6 825 8 561 9 385 14 673 19 310 22 412 23 943 27 431
Avsättningar (tkr) 354 72 75 77 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 322 0 0 0 0 0 0 0 500 1 500
Kortfristiga skulder 70 434 68 220 68 064 64 394 55 963 30 640 14 068 22 206 27 136 35 099
Skulder och eget kapital 97 031 90 406 90 296 88 465 81 104 85 296 70 849 82 266 86 430 84 537
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 938 779 894 1 013 831 1 847 1 456 1 650 1 604 1 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 27 886 27 018 28 453 27 310 22 339 18 167 15 209 20 365 17 854 14 795
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 11 903 11 706 12 069 12 011 9 727 8 778 7 433 9 474 8 691 6 800
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Omsättning 187 057 175 225 171 311 155 285 164 960 130 403 77 731 174 227 176 296 137 882
Nyckeltal
Antal anställda 77 71 78 81 67 57 47 68 58 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 429 2 466 2 194 1 917 2 452 2 287 1 653 2 561 3 039 2 649
Personalkostnader per anställd (tkr) 529 556 531 498 491 505 513 463 485 446
Rörelseresultat, EBITDA 11 945 4 570 964 2 710 13 468 5 040 -2 284 18 537 24 735 26 197
Nettoomsättningförändring 6,81% 2,31% 10,22% -5,48% 26,02% 67,74% -55,38% -1,20% 27,98% -%
Du Pont-modellen 8,52% 1,37% -3,34% -1,54% 11,96% 0,49% -10,85% 12,98% 18,64% 20,62%
Vinstmarginal 4,42% 0,71% -1,76% -0,88% 5,90% 0,32% -9,89% 6,13% 9,14% 12,66%
Bruttovinstmarginal 10,83% 9,84% 6,31% 8,93% 11,72% 7,92% 0,91% 12,01% 14,51% 44,93%
Rörelsekapital/omsättning 0,18% 1,22% 1,44% -0,39% 2,00% 22,69% 35,52% 15,26% 11,10% 6,58%
Soliditet 22,42% 23,04% 22,88% 24,58% 27,96% 59,55% 72,98% 65,38% 60,27% 47,62%
Kassalikviditet 55,09% 54,72% 58,55% 49,78% 56,67% 123,95% 177,13% 100,59% 87,70% 70,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...