Visa allt om Hotel-Invest i Östersund Aktiebolag
Visa allt om Hotel-Invest i Östersund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 711 2 740 2 794 2 681 2 680 2 667 2 447 2 666 2 006 2 665
Övrig omsättning 2 5 500 1 100 - - - - - 2 158
Rörelseresultat (EBIT) 734 4 457 1 064 349 281 -614 -1 003 -1 102 -1 240 -65
Resultat efter finansnetto 486 4 235 843 98 13 -804 -1 211 -1 481 -1 577 -331
Årets resultat 0 5 500 1 100 0 1 0 -1 273 -1 531 -1 257 -588
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 997 8 015 7 813 8 357 8 286 9 153 9 311 9 906 10 442 9 694
Omsättningstillgångar 8 265 9 069 2 298 2 848 3 084 2 264 1 886 1 376 1 151 604
Tillgångar 15 261 17 084 10 111 11 205 11 370 11 417 11 197 11 282 11 593 10 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 723 6 723 1 223 123 123 122 122 120 120 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 057 7 608 5 258 5 609 5 959 6 310 6 660 6 862 7 625 5 980
Kortfristiga skulder 1 481 2 753 3 630 5 474 5 288 4 986 4 415 4 300 3 848 3 918
Skulder och eget kapital 15 261 17 084 10 111 11 205 11 370 11 417 11 197 11 282 11 593 10 298
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 205 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 74 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 713 8 240 3 894 2 681 2 680 2 667 2 447 2 666 2 008 2 823
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 711 2 740 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 90 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 768 5 352 1 971 1 245 1 235 244 -102 -52 -252 714
Nettoomsättningförändring -1,06% -1,93% 4,21% 0,04% 0,49% 8,99% -8,21% 32,90% -24,73% -%
Du Pont-modellen 4,81% 26,09% 10,52% 3,11% 2,47% -5,38% -8,90% -9,77% -10,70% -0,62%
Vinstmarginal 27,07% 162,66% 38,08% 13,02% 10,49% -23,02% -40,70% -41,34% -61,81% -2,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 250,24% 230,51% -47,67% -97,95% -82,24% -102,06% -103,35% -109,68% -134,45% -124,35%
Soliditet 44,05% 39,35% 12,10% 1,10% 1,08% 1,07% 1,09% 1,06% 1,04% 3,12%
Kassalikviditet 558,07% 329,42% 63,31% 52,03% 58,32% 45,41% 42,72% 32,00% 29,91% 15,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...